Skip to main content

Sisältö

MenEngage Norden

Tomas Agnemo, Secretary General of Män för Jämställdhet (Sweden) writes:

Hej!
Ursäkta att jag inte har hört av mig på länge, det har varit mycket en period men nu stundar några lediga veckor.
Jag har reviderat projektplanen och budgeten för MenEngage Norden, se bilaga.
Kanske har ni också sett intervjun i NIKK förra veckan.

Brussel's Call to end prostitution, shouldn't we sign ?

Milla Sandt from Nytkis forwarded the Brussel's Call, ie a call from the European Women's Lobby to end prostitution in Europe:

Together for a Europe Free from Prostitution

Apparently Nytkis is the only Finnish organisation that has signed the Brussel's Call so far. Milla asks for more signatures. Shouldn't PFM sign ?

Man och feminist ?

En av de bästa texterna jag läst om manliga feminister och mäns roll i feminismen hittar jag i den rabiata orakade rabiesfeministen Fanny Åströms blogg, ett inlägg från oktober 2013 hon rubricerat Man och feminist ?.

Hennes inlägg har tills vidare fått 35 kommentarer, de flesta positiva (ingen aning om hur många negativa som raderats). Läs och begrunda !

Avoin muistio puolustusasioita seuraavalle ryhmälle

Suomen nykyisen asevelvollisuusjärjestelmän perusteet luotiin kohta sata vuotta sitten. Silloin keskusteltiin avoimesti, vilkkaasti ja syvällisesti eri vaihtoehdoista. Lopuksi päädyttiin, osittain silloisen yhteiskunnallisen tilanteen sanelemana, useimpien mielestä epämiellyttävään, “välttämättömään pakkoon”. Olisiko nyt, neljä sukupolvea myöhemmin, aika avata keskustelu uudestaan ja arvioida lähtökohdat puhtaalta pöydältä?

WRC 2013

White Ribbon -kampanja on maailman suurin miesten liike miesten naisiin kohdistamaa väkivaltaa vastaan. Kampanja sai alkunsa Kanadassa vuonna 1991 ja toimii nyt yli viidessäkymmenessä maassaa, Suomessakin vuodesta 2001. Meillä kampanja on toteutettu jakamalla lentolehtisiä ja valkoisia nauhoja miehille. Tänäkin vuonna White Ribbon -kampanja toteutaan samanaikaisesti Valoa, ei väkivaltaa -kampanjan kanssa, YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä.

Kenelle Miehen työ –palkinto miesaktivismista?

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta myöntää Miesjaoston ehdotuksesta vuosittain Miehen työ –palkinnon henkilölle tai taholle, joka on työllään tai muilla ansioillaan edistänyt sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista erityisesti miehiin tai poikiin liittyen, edistänyt miesten ja poikien emansipaatiota ja purkanut kapeita sukupuolirooleja. Vuoden 2013 Miehen työ –palkinto jaetaan pitkäaikaisesta miesaktivismista.

Maanpuolustus, sukupuoli ja tasa-arvo

Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan (TANE) järjestämässä Maanpuolustus, sukupuoli ja tasa-arvo -seminaarissa käytiin torstaina 5.9.2013 vilkasta keskustelua. On suorastaan mahdollista, että vastaavantasoista pohdiskelua maanpuolustuksesta, asevelvollisuudesta ja sen vaikutuksesta miehiin ei tässä maassa ole käyty sitten 1920-luvun, jolloin eduskunnassa pohdittiin nykyistä asevelvollisuuslakia. Korkea aika, siis.

Kysely: 
Nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä on epätasa-arvoinen ja vanhentunut. Miten puolustusvoimia tulisi uudistaa?

Profeministimiehet tukee kansalaisaloitetta asevelvollisuuden lakkauttamiseksi

Maanantaina 2.9.2013 alkoi asevelvollisuuden lakkauttamista ajavan kansalaisaloitteen nimienkeräys. Profeministimiehet on järjestönä mukana Ohi on -kansalaisaloitteen tukijalistalla. Päätös mukanaolosta perustuu muutaman vuoden takaiseen kannanottoon jossa järjestö toteaa, että sukupuoleen perustuvat velvollisuudet eivät kuulu tasa-arvoiseen yhteiskuntaan.

Mansfrågor i genuspolitiken

Jämställdhetslagen uppdateras

Social- & hälsovårdsministeriet tillsatte i december 2012 en arbetsgrupp för att utreda hur frågor av vikt för män ska beaktas i jämställdhetspolitiken. Bakgrunden var bl.a de farhågor som Mansorganisationernas centralförbund MJKL fört fram under ett seminarium om hur den nya jämställdhetslag som är under beredning kommer att påverka mannens ställning.

Mikael Persbrandt medlem ?

Jag brukar titta på serien Oskyldigt dömd på yle Fem, med supermachon och kvinnokarlen Mikael Persbrandt i huvudrollen som professorn i straffrätt Markus Haglund vid Uppsala. Han leder en grupp om fyra studenter där de sätter tänderna i fall där en misstanke om att någon blivit oskyldigt dömd finns.

Julkaise syötteitä