Skip to main content

Sisältö

Att blogga – hur och var

Att blogga om män, genus och jämställdhet på Profeministmännens webbsajt har hittills inte känts som ett val, egentligen. Det har nämligen inte funnits några alternativ. Inte ens trots att sajten hårdnackat har framhärdat i att framstå som finsk, trots att endast en minoritet av de aktiva profeministmännen är finskspråkiga.

Jämställd ishockey ?

På de här matcherna under ishockey-VM zoomar kameran emellanåt under pauser in på unga lättklädda kvinnor i blått som stående i gångarna mellan läktarna taktfast viftar på rumporna och majviskor de håller i händerna – nåt slags hejarklack tydligen ?

Island kvoterar föräldraledigheten

Den isländska modellen för föräldraledighet ger mamman tre månader som endast hon kan utnyttja, pappan tre månader och ytterligare tre månader som föräldrarna kan dela mellan sig som de vill. Modellen har lett till att unga män i fertil ålder ur arbetsgivarperspektiv börjat ses som nästan lika opålitliga i fråga om risken att de försvinner på föräldraledighet som unga kvinnor, vilket å andra sidan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv måste betraktas som ett framsteg.

Island kvoterar föräldraledigheten

Den isländska modellen för föräldraledighet ger mamman tre månader som endast hon kan utnyttja, pappan tre månader och ytterligare tre månader som föräldrarna kan dela mellan sig som de vill. Modellen har lett till att unga män i fertil ålder ur arbetsgivarperspektiv börjat ses som nästan lika opålitliga i fråga om risken att de försvinner på föräldraledighet som unga kvinnor, vilket å andra sidan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv måste betraktas som ett framsteg.

Stora stygga jämställdheten ?

Mansorgnisationernas centralförbund MJKL ordnade nyligen ett mansforum kring manliga synpunkter på det förslag till ny jämställdhetslag som håller på att förberedas på social- & hälsovårdsministeriet. De manliga synpunkterna var mest rädslor för hur den nya lagen kommer att diskriminera män.

Manlighet som säkerhetsrisk ?

Häromveckan deltog jag i ett seminarium ’Pojkar och män – det glömda könet ?’, arrangerat av inrikesministeriets sekretariat för inre säkerhet. Tanken att män uppenbarligen på sekretariatet anses utgöra en säkerhetsrisk infann sig osökt. Vilket ju med tanke på att finländska män är våldsammast i Norden, om inte i hela Europa, eventuellt t.o.m kunde anses väl motiverat.

Hjälp, kvotera mig !

Det tycks finnas en internationella mansdag, den 19.11 dvs i dag. Hade ingen aning faktiskt. Det var min äldsta dotter som påpekade det på Facebook, till vilket dotter nummer två naturligtvis serverade det klassiska argumentet, är inte typ alla dagar mansdagar ?

Men – snart behövs kanske den internationella mansdagen på riktigt ? I en inte alltför avlägsen framtid är kanske den manliga representationen i riksdag mm beroende av könskvotering ? Männen i riksdagen och statligt styrda organ kommer in som ’kvotmän’ ?

WRC 2012

White Ribbon -kampanja on maailman suurin miesten liike miesten naisiin kohdistamaa väkivaltaa vastaan. Kampanja sai alkunsa Kanadassa vuonna 1991 ja toimii nyt yli viidessäkymmenessä maassaa, Suomessakin vuodesta 2001. Meillä kampanja on toteutettu jakamalla lentolehtisiä ja valkoisia nauhoja miehille. Tänäkin vuonna White Ribbon -kampanja toteutaan samanaikaisesti Valoa, ei väkivaltaa -kampanjan kanssa, YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä.

Är prostitution feministiskt ?

På justitieministeriet håller man på att förbereda ett lagförslag som enligt svensk modell skulle kriminalisera sexköpare i allmänhet och inte enbart i de fall där köparen är medveten om att säljaren är ett offer för trafficking. Denna nuvarande lag har ju visat sig vara en total flopp.

Blåslagna män ?

I dag (10.10.2012) fanns det i Helsingin Sanomats insändarspalt ett inlägg från en man som under signaturen 'blåslagen man' beklagade sig över att Amnestys kampanj mot våld i parrelationer enbart tar upp mäns våld mot kvinnor, och kände sig som misshandlad man diskriminerad av kampanjen.

Eftersom jag har varit nära associerad med kampanjen kände jag mig manad att skicka in följande svar till spalten:

Mera män i Amnestys kampanj !

Julkaise syötteitä