Skip to main content

Sisältö

Mansforskning i Sverige

Jag lånar här in ett intressant inlägg av på Män för Jämställdhets postlista. Män för Jämställdhet är en svensk organisation som till sina värderingar närmast motsvarar Profeministmännen (Män för Jämställdhet är emellertid en riksomfattande stor organisation). Inlägget är skrivet av Bengt Gripenlöf och ger en bra översikt av den mansforskning som gjorts i Sverige. Alltså:

Intressant läsning i Svenska Dagbladet:

Årets antivåldskampanj

Årets White Ribbon-kampanj mot våld riktat mot kvinnor kommer igen att samordnas med och integreras i den av kvinnoorganisationerna anordnade Valoa, ei väkivaltaa / Ljus, inte våld-kampanjen, som traditionsenligt ordnas på den internationella dagen mot våld mot kvinnor, den 25. november som i år infaller på en söndag.

Det tema som valts för årets kampanj är det förebyggande arbete som syftar till att minska våldet i parrelationer i synnerhet till den del det går ut över barn.

Om kommunalvalskandidaterna alltså

dvs de som räknas upp på den här sajten som feminister eller profeminister. Det framgår ju inte hur kandidaterna kontaktats eller på vilket språk. Men eftersom inte en enda SFP-kandidat har rymts med trots att jämställdhet ingår i partiets valteser kan man väl utgå från att de antingen inte kontaktats alls eller enbart på finska. SFP har ju vad jag förstår historiskt sett i fråga om jämställdhet varit en föregångare bland politiska partier i vårt land.

Mitä mieltä kunnallisvaaliehdokkaat ovat feminismistä?

Pyysimme feministisiä (ja profeministisiä) vuoden 2012 kunnallisvaaliehdokkaita astumaan esiin. Ilmoittautuessaan listalle, ehdokkaille annettiin mahdollisuus kommentoida aihetta. Alla muutama poiminto.


Tasa-arvoinen maailma on kaikille parempi.
--- Amu Urhonen, Vihreät, Tampere

Kunnallisvaalit 2012 - onko ehdokkaasi feministi?

Pyysimme feministisiä (ja profeministisiä) kunnallisvaaliehdokkaita astumaan esiin. Toistaiseksi tietoomme ovat tulleet alla olevat ehdokkaat.

Puolue Vaalipiiri Nimi
Keskusta Joensuu Terhi Vartiainen
Kokoomus Helsinki Laura Rissanen
Kokoomus Helsinki Leena Ruusuvuori
Kokoomus Kouvola
Kysely: 
Onko sinulle tärkeää, että ehdokkaasi on feministi?

Onko ehdokkaasi feministi?

Pyysimme feministisiä kunnallisvaaliehdokkaita astumaan esiin.

Milla Pyykkönen, Helsinki, Vasemmistoliitto.

Eveliina Paksuniemi, Rovaniemi, Vihreät.

Pirre Hytönen, Kouvola, Kokoomus (sit.).

Kenelle Miehen työ -palkinto 2012?

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta myöntää Miesjaoston ehdotuksesta vuosittain Miehen työ –palkinnon henkilölle tai taholle, joka on työllään tai muilla ansioillaan edistänyt sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista erityisesti miehiin tai poikiin liittyen, edistänyt miesten ja poikien emansipaatiota ja purkanut kapeita sukupuolirooleja. Palkinnolla neuvottelukunta haluaa muistuttaa, että tasa-arvon edistämisestä hyötyvät sekä miehet että naiset.

Marginalisering

Miessakit arrangerade häromveckan ett miniseminarium om pojkars och unga mäns marginalisering i skolan. Av de tre inledarna var Ritva Jakku-Silvonen den enda som hade nåt vettigt att säga. Hon utgick från att både könsrollerna och förväntningarna på hur barnen ska bete sig i skolan produceras av samhälle och föräldrar och okritiskt anammas av skolan. I stället för att fritt låta barnen utvecklas till individer hjälper skolan alltså till att pressa in barnen i stereotypa könsbaserade roller.

Jämställda fiskgjusar ?

Häromdan fick jag i e-posten en länk till en webbkamera placerad i ett fiskgjusbo nånstans i Estland. Reality TV faktiskt, av bästa sorten; kameran är påkopplad 24/7 och den här tiden på året är det endast några timmar på natten som man inte kan se vad som händer i boet, man känner sig emellanåt faktiskt som en voyeur, en fönstertittare utan fönster ens.

Pörssiklubi jatkaa seksististä toimintaansa

Pörssiklubi ei vieläkään huoli naisia jäseniksi, kertoo YLE Uutiset. Tämähän ei varsinaisesti ole mikään uutinen. Uutinen olisi se, että Pörssiklubi muuttaisi viime vuosituhannelta peräisin olevat, seksistiset sääntönsä vastaamaan modernia yhteiskuntaa.

Julkaise syötteitä