Skip to main content

Sisältö

Global Feminist Conspiracy

..stod det på min T-skjorta när jag steg in i studion på yrkeshögskolan Metropolia vid Arabiastranden, där några studerande vid medialinjen Mansdagen till ära skulle göra ett program om mannen, med mig och en representant från Miesten Tasa-arvo. Jag hade ju till helt nyligen inte ens hört talas om nån mansdag - det klassiska argumentet är ju att den internationella kvinnodagen är den 8.3, alla andra dagar är ju männens.

En orättvis jämförelse med jämställda män

Vår motsvarighet i Sverige, Män för Jämställdhet (MfJ), ska hålla sitt årsmöte inom kort och har lagt ut årsmöteshandlingarna på sin webbplats. Eftersom jag är medlem i MfJ vill jag ju gärna hålla mig ajour med vad våra profeministiska bröder på andra sidan om Bottenviken sysslar med och kollade därför in både verksamhetsberättelsen och –planen.

Kannanotto lähisuhde- ja perheväkivallan sovitteluun

Profeministimiehet ry, Helsinki
Tiedote 23.03.2012
Julkaisuvapaa heti

LÄHISUHDEVÄKIVALTA EI OLE VUOROVAIKUTUSONGELMA

Parhaillaan käsittelyssä oleva hallituksen tasa-arvo-ohjelma sisältää maininnan sovittelun rajoittamisesta lähisuhdeväkivallan yhteydessä. Profeministimiehet ry:n kanta asiassa on, että sovittelu soveltuu erityisen huonosti lähisuhdeväkivaltaan seuraavista syistä:

En skål för det svaga könet

Häromkvällen visade YLE FEM Stefan Jarls dokumentär Underkastelsen. Filmen, som visar hur vi påverkas av den cocktail av industriella kemikalier vi utsätts för dagligen, är i mitt tycke mycket viktigare än Al Gores An Unconvenient Truth som ju fick status som ögonöppnare i fråga om klimatförändringen. Att jag tycker Underkastelsen är så mycket viktigare beror på två saker. Dels kommer kemikalierna att hota mänsklighetens existens mycket snabbare än eventuella klimatförändringar, dels är det mannen som kommer att vara den länk som brister först. Det svaga könet alltså.

Yhteenveto ympärileikkauspaneelista

Ympärileikkauspaneelissa keskustelu kävi kuumana ja mielipiteitä oli paljon sekä puolesta, että vastaan.

Kysely: 
Mikä tai mitkä ovat mielestäsi hyväksyttäviä syitä poikien ympärileikkaamiseen?

Om omskärelse

Jag ska på måndag medverka i en av diverse mansorganisationer anordnad paneldiskussion om omskärelse - av pojkar, har det uttryckligen varit fråga om. Att omskärelse av pojkar mycket litet har att göra med kvinnlig könsstympning, också omskärelse kallad, som är ett mycket radikalare och farligare ingrepp har man i kvinnokretsar nogsamt gjort mig uppmärksam på. Men på måndag gäller det alltså pojkar.

Paneelikeskustelu ympärileikkauksesta

Miten poikien ympärileikkaukseen pitäisi suhtautua? Onko se puolustuskyvyttömän lapsen pahoinpitely, joka jättää pysyvän ruumiinvamman? Vai lääketieteellisesti ja fyysisesti harmiton operaatio, jolla on vankat ja vakiintuneet uskonnolliset ja kulttuuriset juuret suuressa osassa maailmaa? Onko suhtautuminen poikien ja tyttöjen ympärileikkaukseen ristiriitainen? Pitäisikö ympärileikkaus kieltää kokonaan, säätää se vain kulttuurisista ja uskonnollisista syistä sallituksi vai sallia mahdollisuus lapsen ympärileikkaukseen kaikille vanhemmille ilman sen kummempaa perustelua?

Kön, våld och medling

Senaste – och tyvärr kanske sista – numret av NIKK magasin är i sin helhet ägnat åt temat kön och våld. Att det sannolikt är sista numret beror på att NIKK (Nordisk Institutt for Kunnskap om Kjønn) som verkat som en samnordisk institution sedan 1995, lades ned vid årsskiftet efter beslut av Nordiska Ministerrådet. Efter att länge ha fungerat som den enda institutionella basen för nordiskt samarbete inom genusforskning försköts NIKKs roll på 2000-talet mot att fungera som kunskapscentrum och brobyggare mellan forskning och politik.

Ett hur nytt liv i Thailand ?

FST5 inledde i början av november sin serie Seportaget med ett inslag, ’Ett nytt liv i Thailand’, som har väckt uppståndelse och debatt, i synnerhet på webben. Programmet handlade om åbobon Eric Lockmer som bor hälften av året i Thailand, mest tydligen på grund av den sexindustri som står för 3% av den thailändska ekonomin.

Profeminism farligt för potensen ?

Den 16.11 hade profeministmännen en presentation på Arkadia International Bookshop (AIB), det av Ian Bourgeot på en man hand upprätthållna kulturcentret på Norra Hesperiagatan i Helsingfors. Rubriken var ’Män, våld och feminism’ och språket var det tredje inhemska, dvs engelska.

Julkaise syötteitä