Skip to main content

Är prostitution feministiskt ?

På justitieministeriet håller man på att förbereda ett lagförslag som enligt svensk modell skulle kriminalisera sexköpare i allmänhet och inte enbart i de fall där köparen är medveten om att säljaren är ett offer för trafficking. Denna nuvarande lag har ju visat sig vara en total flopp.

Nu kallar emellertid en organisation som kallar sig Feministiskt initiativ till en demonstration den 7 november kl 12.30 vid det s.k Pikkuparlamentti MOT lagförslaget, som de menar bara skulle försämra de prostituerades villkor. De påstår också att de svenska erfarenheterna av kriminalisering av sexköpare avskräcker.

Då måste man ju ställa sig åtminstone två frågor. För det första; är prostitution något som feminister vill och bör försvara ? Och för det andra; om de svenska erfarenheterna en gång är så negativa, hur kommer det sig då att både Norge och Island också kriminaliserat sexköpare enligt svensk modell ?

Dessutom är det väldigt få svenskar som ifrågasätter nyttan av den svenska linjen ifråga om prostitution. Få men högljudda som vanligt.

Vill feministislkt initiativ i stället för en svenskinfluerad linje ifråga om prostitution kanske ha en mera ryskinfluerad ?

Personligen tycker jag att vi profeminister absolut och snarast borde profilera oss i den här frågan. Kanske t.o.m ordna en motdemonstration, alltså FÖR kriminalisering av sexköp.