Skip to main content

25.11 mot våld

Den 25.11, FNs internationella dag för eliminerandet av våld mot kvinnor, infaller i år på en fredag. Dagen till ära arrangeras dels den ren traditionella happeningen Ljus, inte våld på tiotals orter runt om i landet, i Hfors vid Tre smeder, dels ett seminarium Mot en värld utan rädsla i Europasalen vid Malmgatan 16 i Hfors.

Den av Finlands nationella våldsobservatorium arrangerade och av Nytkis koordinerade Ljus, inte våld-happeningen, vars tema för i år är sexuellt våld, omfattar nu för andra året i följd också den av Profeministmännen arrangerade White Ribbon-kampanjdagen.

Seminariet Mot en värld utan rädsla arrangeras av Amnestys Joku Raja-nätverk, Finlands nationella våldsobservatorium och Nytkis. Det har som tema våldets offer, deras sårbarhet och utsatthet och hur de bäst ska bemötas. Seminariet öppnas av minister Henna Virkkunen.