Skip to main content

Årets antivåldskampanj

Årets White Ribbon-kampanj mot våld riktat mot kvinnor kommer igen att samordnas med och integreras i den av kvinnoorganisationerna anordnade Valoa, ei väkivaltaa / Ljus, inte våld-kampanjen, som traditionsenligt ordnas på den internationella dagen mot våld mot kvinnor, den 25. november som i år infaller på en söndag.

Det tema som valts för årets kampanj är det förebyggande arbete som syftar till att minska våldet i parrelationer i synnerhet till den del det går ut över barn.

Slagorden som ska användas i årets kampanj är på finska Koti ei saa olla kuolemaksi och på svenska Hem ska inte döda.

- - -

Den 1.10 beslöt emellertid NYTKIS, kvinnoorganisationen som står som huvudarrangör, att den ovannämnda sloganen kan missförstås som att hemmet är farligt i bemärkelsen att man kan halka och slå ihjäl sig i badrummet osv och alltså inte duger. Lite märkligt vore det ju förstås att stå och dela ut ljus för att minska på olycksriskerna i hemmet ;-)

Nu måste alltså en ny slogan tas fram illa kvickt. Per e-post har följande framkastats
- Rakkaus ei saa olla kuolemaksi (Kärlek ska inte döda)
- Perhe ei saa olla kuolemaksi (En familj får inte vara livsfarlig)
- Parisuhde ei saa olla hengenvaarallinen (Ett förhållande får inte vara livsfarligt)
- Puuttuminen pelastaa ihmishenkiä (Ingrip, rädda ett liv !)

Fortsättning följer...