Skip to main content

Avoin muistio puolustusasioita seuraavalle ryhmälle

Suomen nykyisen asevelvollisuusjärjestelmän perusteet luotiin kohta sata vuotta sitten. Silloin keskusteltiin avoimesti, vilkkaasti ja syvällisesti eri vaihtoehdoista. Lopuksi päädyttiin, osittain silloisen yhteiskunnallisen tilanteen sanelemana, useimpien mielestä epämiellyttävään, “välttämättömään pakkoon”. Olisiko nyt, neljä sukupolvea myöhemmin, aika avata keskustelu uudestaan ja arvioida lähtökohdat puhtaalta pöydältä?

Ainoastaan miehiin kohdistuva asevelvollisuus on määritelmäteknisesti seksismiä, eli sukupuolista syrjintää. Ajat muuttuvat, ja yhä useampi ihminen on nykyään sitä mieltä, että modernissa yhteiskunnassa sukupuoliseen syrjintään ei löydy päivänvaloa kestäviä argumentteja. Miten siis voimme perustella tämän ajan kansalaisille, että kaukaisten sukupolvien päätökset yhä vaikuttavat meihin muuttumattomasti, ikään kuin kyseessä olisi uskonkappale?

Jos haluamme ylläpitää nykyistä, miehiin kohdistuvaa, pakollista asepalvelusta meidän tulee voida vastata edes yhteen kysymykseen: “Miksi juuri miehet?”

Ohessa järjestön virallinen kannanotto sukupuoleen perustuvasta asevelvollisuudesta, vuodelta 2010.

Eduskuntaryhmät päättivät syyskuussa 2013 perustaa uuden, puolustusasioita seuraavan parlamentaarisen ryhmän. Puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok). Tämä muistio luovutettiin työryhmän puheenjohtajalle 20.11.2013.