Skip to main content

Blåslagna män ?

I dag (10.10.2012) fanns det i Helsingin Sanomats insändarspalt ett inlägg från en man som under signaturen 'blåslagen man' beklagade sig över att Amnestys kampanj mot våld i parrelationer enbart tar upp mäns våld mot kvinnor, och kände sig som misshandlad man diskriminerad av kampanjen.

Eftersom jag har varit nära associerad med kampanjen kände jag mig manad att skicka in följande svar till spalten:

Mera män i Amnestys kampanj !

Amnestys kampanj mot våld i parrelationer riktar sig mot våldet, oberoende av vilket kön offret har. Om 'blåslagen man' uppfattar kampanjen som negligerande slagna mnän, är det hans egen tolkning.

Å andra sidan, ju grövre våld som används, desto större andel av förövarna är män. I majoriteten av de 'kollektiva självmord' där den ena parten tar livet av hela sin familj, har förövaren traditionellt varit och är fortfarande man.

Trots att män tydligen också drabbas av våld i parrelationer är de uppenbarligen inte intresserade av att få slut på det. I ett antal olika arbetsgrupper som jobbat med att synliggöra och motarbeta våld mellan könen har jag under ett antal år intill frustration fått vänja mig vid att vanligtvis vara den enda representanten för det manliga könet.

Så gnäll inte - gör något !