Skip to main content

En skål för det svaga könet

Häromkvällen visade YLE FEM Stefan Jarls dokumentär Underkastelsen. Filmen, som visar hur vi påverkas av den cocktail av industriella kemikalier vi utsätts för dagligen, är i mitt tycke mycket viktigare än Al Gores An Unconvenient Truth som ju fick status som ögonöppnare i fråga om klimatförändringen. Att jag tycker Underkastelsen är så mycket viktigare beror på två saker. Dels kommer kemikalierna att hota mänsklighetens existens mycket snabbare än eventuella klimatförändringar, dels är det mannen som kommer att vara den länk som brister först. Det svaga könet alltså.

Det som kan utrota mänsklighetens fortsatta existens är dels de både fysiska och psykiska men kemikaliecocktailen åstadkommer i våra kroppar, dels den försämring av mannens fruktsamhet som redan är på gång. Det kan visa sig och är till och med troligt att mänskligheten i och med de stora efterkrigstida årskullarna uppnådde en kulmen i fråga om både antal och hälsa som aldrig mera kommer att nås. T.ex i Danmark är ren spermierna undermåliga hos närmare hälften av unga män.

Den kemikaliecocktail som vi tyvärr inte kan tacka nej till – skål ! – får vi i oss via bröstmjölk, livsmedel, leksaker, kläder, kosmetika, inredning osv – nästan alla industriprodukter vi kommer i kontakt med. Produktionen av de de här kemikalierna med vilka vi upprätthåller vår industriella kultur har sen kriget stigit från 1 miljon till 500 miljoner ton per år. Bekämpningsmedel, flamskyddsmedel, vattenavstötare, mjukgörare, tillsatsämnen, you name it. Många men inte ens alla av de här kemikalierna har testats i djurförsök var för sig men verkningarna av alla kombinationer av kemikalierna är i praktiken omöjliga att testa. Och nu har det visat sig att en del av dessa kemikalier påverkar kroppen på ett sätt som liknar hormoner, och i motsvarande koncentrationer dvs en tusendel eller en miljondel av de koncentrationer man hittills testat för. Och att många av dessa kemikalier är persistenta, dvs inte bryts ned och / eller bioackumulerande, dvs lagras i kroppen.

För män som ju alltid har varit det kön som kan offras genom krig och farligt och tungt arbete sluts ju cirkeln med döden, både ackumulerade kemikalier och resultatet av dem begravas. Kvinnor däremot ger sina ackumulerade kemikalier vidare med modersmjölken. Till de barn som avlas av män med undermålig sperma. En ond cirkel som blir bara ondare. Resultatet ? Förutom en massa fysiska problem och sjukdomar mentala syndrom och en hela tiden minskande fruktsamhet, i första hand hos män.

Efter att ha sett Underkastelsen är det faktiskt svårt att se klimatförändring som nåt speciellt allvarligt problem. Också om den drabbar jorden kommer mänskligheten eventuellt inte att uppleva den..

Underkastelsen kan ses till den 14.4 på YLEs Arena