Skip to main content

Ett hur nytt liv i Thailand ?

FST5 inledde i början av november sin serie Seportaget med ett inslag, ’Ett nytt liv i Thailand’, som har väckt uppståndelse och debatt, i synnerhet på webben. Programmet handlade om åbobon Eric Lockmer som bor hälften av året i Thailand, mest tydligen på grund av den sexindustri som står för 3% av den thailändska ekonomin.

Att sällskapa med unga kvinnor håller en man ung, påstod pensionären Lockmer i programmet. Men finska kvinnor duger inte; finska kvinnor över fyrtio tvättar enligt Lockmer inte sitt hår, är överviktiga – en typisk tvåbarnsmamma väger enlig honom 84 kg – och är för jämnan sura. Vem vill nu sällskapa med en sån när det i Thailand finns unga, glada och slanka kvinnor som mot ett billigt underhåll gärna bemöter honom som den alfahanne och patriark han vill vara. ’Äldre män betyder trygghet och så vill de inte älska varje natt’ – så enkelt tänker thaikvinnorna, hävdar Lockmer.

Så långt Lockmer. Den förtrytelse och debatt han väckt gäller emellertid inte thaikvinnornas lott i sexindustrin eller hans sexistiska och ganska rasistiska utlåtanden om asiatiska kvinnor utan det han sade om finska kvinnor.

Ovårdade, feta och sura alltså. Att finska män över fyrtio ofta är ovårdade, överviktiga, gnälliga och skalliga är däremot tydligen en självklar manlig rättighet och ingenting att hänga upp sig på. Eller supande. Eller våld. Det är ju dock männen som byggt upp det här samhället, några rättigheter måste de väl ha ? Som till exempel att hitta på orsaker varför finska kvinnor inte duger. Kanske lite surt det också, magsurt ? Lite som rönnbären som blev sura när räven inte nådde upp till dem ?

Det här med äldre män som tror sig bli yngre i sällskap med unga kvinnor har jag svårt att förstå. Personligen kan jag ju inte undgå att uppleva åldersskillnaden dvs känna mig gammal tillsammans med kvinnor i samma ålder som mina döttrar. Så för en man som vill känna sig yngre skulle jag i stället rekommendra att börja sällskapa med en kvinna äldre än han själv – då är det liksom lättare att känna sig yngre. Om man dessutom uppför sig så att man emellanåt blir beskylld för att vara på en sexårings nivå så underlättar det ytterligare.

Annars är en orsak till att thailändska kvinnor faktiskt ofta föredrar västerländska män som partners att västerländska män anses ha en modernare syn på samlivet och vara trognare än thailändska män, som av sin kultur traditionellt tillåts ha och ofta har ett eller flera bredvidförhållanden. Att denna uppfattning åtminstone ifråga om nordiska män inte alltid håller streck visar siffror från otrohetssajten Victoria Milan; antalet män som är redo att inleda en affär är femton gånger högre än antalet kvinnor.

Tyvärr infantiliserar många asiatiska kulturer fortfarande kvinnan, hon ska fnittra och underordna sig, serva och inte ifrågsätta. En till självständighet och jämställdhet uppfostrad finsk kvinna kan av en man med patriarkaliska värderingar lätt fås att framstå som just ’sur’ när hon jämförs med en asiatisk kvinna.

Så det nya liv i Thailand som Lockmer är ute efter är nog inte så nytt. Snarare tvärtom – en sista desperat flykt tillbaka till det ’de stora pojkarnas Disneyland’ där de pojkdrömmar som aldrig gavs möjlighet att mogna kan ges en sista konstgjord andning.