Skip to main content

Feministisammakoita ?

HY:n bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tutkijat Jussi Alho kollegoineen ovat havainneet että n. 10% Kilpisjärvellä elävistä naaraspuolisista sammakoista (Rana temporaria) kehittyvät ulkoiselta sukupuoleltaan koiraiksi. Ilmiö vaikuttaa seuraavan sukupolven sukupuolijakaumaan siten että näennäisesti koiraiksi muuttuneiden naaraiden ja tavallisten naaraiden jälkeläiset ovat kaikki naaraita.

Molekyyligeneettiset menetelmät osoittivat että osa Kilpisjärven koirassammakoista oli geneettisiä naaraita kaksine X -kromosomeineen. Seuraava sukupolvi sai näin alkunsa kahden XX-kromosomiparilla varustetun sammakon kohtaamisesta, joten kaikki uudet sammakot olivat perimältään naaraita.

Tutkijat arvelevat että ilmiö voisi tietyissä olosuhteissa ajaa populaation sukupuuttoon.

Ehkä.

Mutta eikö se toisaalta ajaisi populaation juuri niiksi naaraiksi joista 10% vaihtaisi sukupuolensa uroksiksi jotka hedelmöittäisivät niitä 90% naaraiksi jääneitä naaraita ja tämä kuvio sitten toistuisi ikuisesti - syntyisi ensimmäinen sammakkopopulaatio ilman Y-kromosomeja ? Feministisammakoita !