Skip to main content

Hjälp, kvotera mig !

Det tycks finnas en internationella mansdag, den 19.11 dvs i dag. Hade ingen aning faktiskt. Det var min äldsta dotter som påpekade det på Facebook, till vilket dotter nummer två naturligtvis serverade det klassiska argumentet, är inte typ alla dagar mansdagar ?

Men – snart behövs kanske den internationella mansdagen på riktigt ? I en inte alltför avlägsen framtid är kanske den manliga representationen i riksdag mm beroende av könskvotering ? Männen i riksdagen och statligt styrda organ kommer in som ’kvotmän’ ?

Från TANEs dvs jämställdhetsdelegationens 40-årsjubileum fick jag nämligen med mig statsrådets utredning om jämställdhet mellan kvinnor och män, från 2010 (publikation 2010:8). Den innehåller mycket intressant statistik; t.ex visar tabell 2 i appendix 1 antalet män och kvinnor i statsrådet under 20 årsperioden 1987 – 2007.

Gör man en lineär extrapolering av trenden under dessa 20 år kommer man fram till att om ca 30 år kommer andelen män i statsrådet att vara ca 0 % och andelen kvinnor ca 100 %. Och i så fall är det ju vår smala lycka att den könskvotering som vi män häcklat för att ta in personer enbart på grund av kön ser till att vi inte helt marginaliseras.