Skip to main content

Island kvoterar föräldraledigheten

Den isländska modellen för föräldraledighet ger mamman tre månader som endast hon kan utnyttja, pappan tre månader och ytterligare tre månader som föräldrarna kan dela mellan sig som de vill. Modellen har lett till att unga män i fertil ålder ur arbetsgivarperspektiv börjat ses som nästan lika opålitliga i fråga om risken att de försvinner på föräldraledighet som unga kvinnor, vilket å andra sidan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv måste betraktas som ett framsteg.

Den isländska 3+3+3-modellen har också fått stå modell för föräldraledighetsinitiativ i de övriga nordiska länderna. I Finland har ju ren en tid diskuterats en 6+6+6-modell enligt samma principer.

Nu ska emellertid den isländska modellen ytterligare förbättras - eller försämras, beroende på perspektiv. Föräldraledigheten ska förlängas till tolv månader och fördelningen ska bli 5+5+2, alltså endast två månader som föräldrarna kan dela mellan sig som de vill.

I själva verket motsvarar denna fördelning ju ganska bra den könskvotering som ren tagits i bruk i fråga om statliga organ och snart kommer att tas i bruk också för beslutande organ i börsnoterade företag, dvs 40% representation för det mindre representerade könet. I den nya isländska modellen kommer den 'mindre representerade' föräldern att ha 42% av föräldraledigheten att antingen utnyttja eller avstå från.