Skip to main content

"Kännissä olet ääliö" -kampanja

Profeministimiehet ry, Helsinki
Tiedote 31.08.2007
Julkaisuvapaa heti

PALAUTEKIRJE PANIMOTEOLLISUUDEN "KÄNNISSÄ OLET ÄÄLIÖ" -KAMPANJAAN

Profeministimiehet on feministisiä pyrkimyksiä ja sukupuolten tasa-arvoa ajava järjestö. Toimintaamme sisältyy osallistuminen julkiseen keskusteluun tasa-arvokysymyksissä, ja sen puitteissa haluamme myös ottaa kantaa Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton "Kännissä olet ääliö" -kampanjaan. Vaikka on positiivista, että elinkeinoelämä ottaa vastuuta liiketoimintansa haitallisista seurausvaikutuksista, kampanjan toteutus jättää toivomisen varaa.

Sisältö on heti alusta asti jaettu kategorioihin sukupuolen mukaan. Ilmeisesti tekijät pitävät humalaista ongelmakäyttäytymistä niin sukupuolittuneena, että asennekampanjakin pitää osoittaa miehille ja naisille erikseen. Sukupuolen käsittely kampanjassa tuskin voisi kuitenkaan olla stereotyyppisempää: miehet on kuvattu aktiivisina toimijoina, ja heidän toimintansa on arvioitu sen muille ihmisille mahdollisesti aiheutuvien seurausten perusteella. Naiset on sen sijaan kuvattu passiivisempina, tekojen ja tapahtumien kohteena ja heidän tekojansa arvioidaan niiden heille itsellensä kohdistuvien seurausten kautta.

Kampanjan ongelmallisin kohta oli kuitenkin "känniseksiä" kuvaava video. Kuten olette saaneet huomata, sen viesti ei välittynyt kaikille aivan toivotulla tavalla. Monet katsojat ovat tulkinneet videon esittävän raiskausta, koska nainen on esitetty ikään kuin tiedottomassa tilassa. Olemme sitä mieltä, että tällainen tulkinta ei ole kaukaa haettu. Tapa, jolla "känniseksi" on videossa kuvattu muistuttaa enemmän yleisen syytteen alaista rikosta kuin humalaisten hölmöilyä. Videosta jää sellainen vaikutelma, että tekijöiden käsitykset seksistä ja seksuaalisesta väkivallasta ovat hyvin lähellä toisiaan. Valitettavasti tällainen asenne on hyvin yleinen yhteiskunnassamme, mutta julkisessa valistuskampanjassa sillä ei pitäisi olla mitään sijaa.

Seksuaaliseen väkivaltaan viitataan myös kampanjan faktaosiossa. Siinä kerrotaan miten liiallinen alkoholinkäyttö lisää naisen riskiä ajautua "väärään seuraan" ja joutua seksuaalisen väkivallan uhriksi. Kampanjan miesosiossa muistutetaan - aivan aiheestakin - siitä, miten alkoholi alentaa kynnystä ryhtyä laittomiin tekoihin, kuten väkivaltaan, ilkivaltaan tai varkauteen. Kuitenkin, kun on kyse seksuaalirikoksesta, suurin ongelma kampanjan mukaan onkin uhrin juominen.

Seksuaalirikoksille tyypillistä on, että uhrin käytöksestä pyritään etsimään syitä tapahtuneeseen. Jokainen seksuaalista väkivaltaa tai häirintää kärsinyt nainen on kyllä saanut kuulla moneen kertaan, mitä hänen olisi pitänyt tehdä toisin, tai olla tekemättä ollenkaan, ollakseen vetämättä puoleensa rikosta. Kampanjan tekijät tuskin tekevät naisille mitään palvelusta liittyessään tähän kuoroon.

Toivomme, että tämä episodi on herättänyt tekijöiden keskuudessa halua tarkastella uudelleen omaa tapaansa käsitellä seksuaalisuutta, seksuaalista väkivaltaa ja sukupuolta ammatissaan mediassa. Siihen avuksi tarjoamme seuraavan lukulistan. Ainakin niille, joille jäi epäselväksi, mistä koko jupakassa oli kyse, vastaukset saattavat löytyä näiden kirjojen sivuilta.

* Boyle, K: Media and violence : gendering the debates
* Buchwald, E: Transforming a Rape Culture
* Cuklanz, L M: Rape on Prime Time: Television, Masculinity, and Sexual Violence
* Douglas, S J: Where the Girls Are: Growing Up Female with the Mass Media
* Halonen, I K; Ruoho, I; Savolainen, T & Zilliacus-Tikkanen, H (toim.): Välittämisen tilassa - feminististä mediatutkimusta synnyttämässä
* Nikunen, K; Paasonen, S & Saarenmaa, L (toim.): Jokapäiväinen pornomme : media, seksuaalisuus ja populaarikulttuuri
* Rossi, L-M: Heterotehdas : televisiomainonta sukupuolituotantona

Kunnioittavasti,
Profeministimiehet ry