Skip to main content

Kannanotto lähisuhde- ja perheväkivallan sovitteluun

Profeministimiehet ry, Helsinki
Tiedote 23.03.2012
Julkaisuvapaa heti

LÄHISUHDEVÄKIVALTA EI OLE VUOROVAIKUTUSONGELMA

Parhaillaan käsittelyssä oleva hallituksen tasa-arvo-ohjelma sisältää maininnan sovittelun rajoittamisesta lähisuhdeväkivallan yhteydessä. Profeministimiehet ry:n kanta asiassa on, että sovittelu soveltuu erityisen huonosti lähisuhdeväkivaltaan seuraavista syistä:

  1. Lähisuhdeväkivalta on osa laajempaa alistavaa vallankäyttöä suhteen sisällä, johon liittyy uhrin haavoittuva asema ja riippuvaisuus tekijästä. Sovitteluprosessissa on hyvin vaikea varmistua uhrin osallistumisen vapaaehtoisuudesta sekä hänen mahdollisuuksistaan osallistua sovitteluun tasavertaisena jäsenenä. Pahimmillaan tekijä voi kääntää sovitteluprosessin uudeksi vallankäytön työkaluksi.
  2. Sovittelun käyttö antaa uhrille viestin siitä, että häneen kohdistunut väkivalta ei ole vakavaa, että se on suhteeseen kuuluva ongelma ja että hänellä on osavastuu sen ratkaisemisessa. Uhri voi myös tuntea itse syyllisyyttä väkivallan uhriksi joutumisesta, mitä tekijät osaavat usein hyvin käyttää hyväkseen.
  3. Sovittelun käyttö antaa tekijälle viestin siitä, että hänen käyttämänsä väkivalta ei ole vakava teko ja että hän voi välttää rangaistuksen ja vastuun väkivaltaisista teoistaan myös tulevaisuudessa sovittelun avulla.
  4. Sovittelun käyttö antaa yhteisölle viestin siitä, että väkivalta lähisuhteissa on suhteen sisäinen asia, jonka ratkaisuvastuu on suhteen osapuolilla itsellään, uhri mukaan lukien. Se antaa myös viestin siitä, että väkivalta lähisuhteissa on vähäisempi rikos kuin tuntemattomien välillä ja liittyy lähisuhteiden luonnollisiin ongelmiin.

Profeministimiesten kanta on, että lähisuhdeväkivalta ei ole suhteiden sisäinen asia eikä normaali osa perheriitoja vaan rikos ja ihmisoikeusloukkaus, ja sellaisena sitä pitäisi kohdella lainsäädännössä.