Skip to main content

Kenelle Miehen työ –palkinto miesaktivismista?

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta myöntää Miesjaoston ehdotuksesta vuosittain Miehen työ –palkinnon henkilölle tai taholle, joka on työllään tai muilla ansioillaan edistänyt sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista erityisesti miehiin tai poikiin liittyen, edistänyt miesten ja poikien emansipaatiota ja purkanut kapeita sukupuolirooleja. Vuoden 2013 Miehen työ –palkinto jaetaan pitkäaikaisesta miesaktivismista.

Miesjaosto pyytää ehdotuksia henkilöstä tai tahosta, joka on pitkään toiminut esimerkiksi miesryhmässä, miesliikkeessä, osallistunut miehistä ja pojista käytävään sukupuolitietoiseen keskusteluun ja/tai aktivismiin, järjestänyt tapahtumia tai seminaareja, julkaissut kirjoituksia.

Ehdotukset pyydetään lähettämään tiistaihin 15.10 mennessä. Ainoastaan perustellut ehdotukset otetaan huomioon. Perustelun ei tarvitse olla pitkä. Ehdotuksia voi lähettää käyttäen oheista kaavaketta.

Palkinnolla neuvottelukunta haluaa muistuttaa, että tasa-arvon edistämisestä hyötyvät sekä miehet että naiset. Palkintoa jaettaessa huomioidaan työn pitkäjänteisyys, ja samalla kannustetaan myönteisen esimerkin antaneita tahoja jatkamaan työtään.

Palkintoa on jaettu vuodesta 1998 lähtien yhteensä neljätoista kertaa. Aiempia palkittuja ovat:

2012 Poikien parissa tehdystä sukupuolisensitiivisestä työstä
Kölvi-toiminta, Setlementtinuorten Hämeen piiri ry.
2011 Työstä eronneiden miesten oikeudesta isyyteen ja lasten oikeudesta kumpaankin vanhempaan
Ralf Sund, asiantuntija, STTK, Helsinki.
2010 Miesdokumenttielokuvien ohjaajille
Ohjaajat Joonas Berghäll ja Mika Hotakainen (Miesten vuoro), Visa Koiso-Kanttila (Miehen kuva), sekä Mika Ronkainen (Freetime Machos).
2009 Sukupuolentutkimuksen pitkäjänteisestä tekemisestä, edistämisestä ja opetuksesta
Jeff Hearn, professori, Hanken Svenska Handelshögskolan, Helsinki.
2008 Tasa-arvotietoinen poliisityö
Mikko Lampikoski, poliisitarkastaja, sisäasiainministeriö, poliisiosasto.
2007 Maahanmuuttajamiesten parissa tehtävä tasa-arvotyö
Hilmi Oral, yhteisötyöntekijä, Ystävyystalo, Oulun seudun Setlementti, Oulu.
2006 Tasa-arvotietoinen ja sukupuolisensitiivinen kasvatustyö alakouluikäisten opetuksessa
Aaro Heikkinen, luokanopettaja, Teppanan koulu, Kajaani.
2005 Uraauurtava isyystutkimus ja pitkäjänteinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen isyyden arvon nostamiseksi
Jouko Huttunen, kasvatustieteen tohtori, Jyväskylän yliopisto.
2004 Tasa-arvon edistäminen ja naisiin kohdistuvan väkivallan esiin nostaminen taiteen keinoin
Reko Lundán, kirjailija.
2003 Miesten ja naisten moninaisuuden esiin nostaminen ja tukeminen erityisesti seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden alueella
Jussi Nissinen, SETA:n pääsihteeri.
2002 Kriittisen miestutkimuksen pitkäjänteinen edistäminen
Arto Jokinen, miestutkija
2001 Suvaitsevaisuuteen ja tasa-arvoon pyrkivän miehen mallin vahvistaminen
Ilkka ja Ville Turkka, Jääsydämet-joukkueen valmentajat.
2000 Aktiivisen isyyden sekä mieskaveritoiminnan tukeminen
Miesaktivistit Hannu Säävälä ja Eero Keinänen sekä CCC Software Professionals Oy.
1998 Miesten harjoittaman väkivallan vastainen työ tai teko
Viisi eri palkittua: Lyömätön linja ry, Jussi-projekti, Mobile-tukiasemat, Pasi Ahola, Timo Mikkilä.