Skip to main content

Kenelle Miehen työ -palkinto 2012?

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta myöntää Miesjaoston ehdotuksesta vuosittain Miehen työ –palkinnon henkilölle tai taholle, joka on työllään tai muilla ansioillaan edistänyt sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista erityisesti miehiin tai poikiin liittyen, edistänyt miesten ja poikien emansipaatiota ja purkanut kapeita sukupuolirooleja. Palkinnolla neuvottelukunta haluaa muistuttaa, että tasa-arvon edistämisestä hyötyvät sekä miehet että naiset. Palkintoa jaettaessa huomioidaan työn pitkäjänteisyys, ja samalla kannustetaan myönteisen esimerkin antaneita tahoja jatkamaan työtään.

Tänä vuonna teemana on nuorten parissa tehty tasa-arvotyö. Oman ehdotuksesi Miehen työ -palkinnon saajasta perusteluineen voit lähettää käyttäen tätä kaavaketta.

Ainoastaan perustellut ehdotukset otetaan huomioon. Tunnustuspalkinnon saajan valitsee tasa-arvoasiain neuvottelukunta Miesjaoston ehdotuksen perusteella. Profeministimiehet toimii Miesjaostossa asiantuntijajäsenenä.

Ehdotuksia otetaan vastaan 1.10.2012 saakka.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta on vuodesta 1998 jakanut Miehen työ -palkintoa yhteensä kaksitoista kertaa. Aiempina vuosina Miehen työ -palkinnolla on palkittu miesten ja järjestöjen tekemää tasa-arvotyötä:

2011 Työstä eronneiden miesten oikeudesta isyyteen ja lasten oikeudesta kumpaankin vanhempaan
Ralf Sund, asiantuntija, STTK, Helsinki.
2010 Miesdokumenttielokuvien ohjaajille
Ohjaajat Joonas Berghäll ja Mika Hotakainen (Miesten vuoro), Visa Koiso-Kanttila (Miehen kuva), sekä Mika Ronkainen (Freetime Machos).
2009 Sukupuolentutkimuksen pitkäjänteisestä tekemisestä, edistämisestä ja opetuksesta
Jeff Hearn, professori, Hanken Svenska Handelshögskolan, Helsinki.
2008 Tasa-arvotietoinen poliisityö
Mikko Lampikoski, poliisitarkastaja, sisäasiainministeriö, poliisiosasto.
2007 Maahanmuuttajamiesten parissa tehtävä tasa-arvotyö
Hilmi Oral, yhteisötyöntekijä, Ystävyystalo, Oulun seudun Setlementti, Oulu.
2006 Tasa-arvotietoinen ja sukupuolisensitiivinen kasvatustyö alakouluikäisten opetuksessa
Aaro Heikkinen, luokanopettaja, Teppanan koulu, Kajaani.
2005 Uraauurtava isyystutkimus ja pitkäjänteinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen isyyden arvon nostamiseksi
Jouko Huttunen, kasvatustieteen tohtori, Jyväskylän yliopisto.
2004 Tasa-arvon edistäminen ja naisiin kohdistuvan väkivallan esiin nostaminen taiteen keinoin
Reko Lundán, kirjailija.
2003 Miesten ja naisten moninaisuuden esiin nostaminen ja tukeminen erityisesti seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden alueella
Jussi Nissinen, SETA:n pääsihteeri.
2002 Kriittisen miestutkimuksen pitkäjänteinen edistäminen
Arto Jokinen, miestutkija
2001 Suvaitsevaisuuteen ja tasa-arvoon pyrkivän miehen mallin vahvistaminen
Ilkka ja Ville Turkka, Jääsydämet-joukkueen valmentajat.
2000 Aktiivisen isyyden sekä mieskaveritoiminnan tukeminen
Miesaktivistit Hannu Säävälä ja Eero Keinänen sekä CCC Software Professionals Oy.
1998 Miesten harjoittaman väkivallan vastainen työ tai teko
Viisi eri palkittua: Lyömätön linja ry, Jussi-projekti, Mobile-tukiasemat, Pasi Ahola, Timo Mikkilä.