Skip to main content

Lasten ympärileikkaus

Profeministimiehet ry, Helsinki
Tiedote 10.08.2008
Julkaisuvapaa heti

PROFEMINISTIMIEHET VASTUSTAA LAPSEN RITUAALISTA SILPOMISTA

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut lakiehdotuksen, jonka mukaan ympärileikkaus olisi hyväksyttävää silloin, kun sen tekee lääkäri vanhempien toiveesta ja lapsen suostumuksella. Tämäntapainen rituaalinen silpominen tehdään yleensä iässä, jossa lapsi on liian pieni ottamaan kantaa. Lakiehdotus tarkoittaa siis käytännössä sitä, että vanhemmat saisivat päättää asian lapsen puolesta.

Profeministimiehet katsoo, että poikien rituaalista ympärileikkausta sallivaa lakia ei tule antaa. Päinvastoin, nykyistä lainsäädäntöä tulisi tarkentaa niin, että lapsen rituaalinen silpominen olisi selvästi rangaistava teko.

Ruumiillinen koskemattomuus on Suomessa turvattu paitsi perustuslaissa ja rikoslaissa myös kansainvälisin säädöksin. Laki takaa jokaiselle oikeuden henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Poikien rituaalista ympärileikkausta myötäilevä lakiehdotus on räikeässä ristiriidassa Suomessa vallitsevien lakien ja normien kanssa.

Perustuslaki toisaalta takaa myös uskonnonvapauden mutta tätä lakia on aikaisemminkin tulkittu niin, ettei uskonnon ja omantunnon vapauteen vedoten voida tehdä sellaista, mikä loukkaa toisen ihmisarvoa tai muita perusoikeuksia kuten oikeutta henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Samoin periaattein ollaan aikaisemminkin päädytty tulkitsemaan perustuslakia niin, ettei uskonnonvapaus missään olosuhteissa oikeuta esimerkiksi naisten ympärileikkausta.

Lapsi ei synny uskovaisena tai vakaumuksen omaavana; hän syntyy vanhemmille, joilla on tietty uskonto tai vakaumus. Vanhempien vakaumus vaikuttaa lapseen mutta se ei kuitenkaan saa vaikuttaa lapsen (sukupuolesta riippumatta) oikeuteen ruumiilliseen koskemattomuuteen. Lapsen sukuelimen silpominen ja terveen kudoksen poistaminen loukkaa hänen ruumillista koskemattomuuttaan.

Operaatiosta voi myös seurata komplikaatioita. Onko lakiehdotuksen tarkoitus tällaisissa tilanteissa vapauttaa vanhemmat vastuusta? Ja miksi ketään edes pitäisi vapauttaa vastuusta, jos lapselle on aiheutettu tulehduksia ja vammoja operaatiossa, joka ei ole lääketieteellisesti perusteltu?

Osa nykyään tehtävistä ympärileikkauksista tehdään salaa (ns maan alla), jolloin ideaalisista operaatio- ja toipumisolosuhteista joudutaan mahdollisesti tinkimään. Tämä ei kuitenkaan ole mikään syy laillistaa lasten leikkelemistä (rituaalista silpomista). Alaikäisten poikien ympärileikkauksen salliminen tekisi toimenpiteestä käytännössä hyväksytymmän ja johtaisi todennäköisesti sen yleistymiseen. Koska alaikäisen rituaalinen silpominen on ristiriidassa yhteiskunnassamme vallitsevien lakien ja normien kanssa on kovin erikoista pyrkiä hakemaan ratkaisua siitä, että silpominen toimenpiteenä sallittaisiin mutta lakeja ja normeja tulisi muuttaa? Terveempi lähtökohta, etenkin lapsen kannalta, on yhteiskunta, joka aktiivisesti pyrkii vaikuttamaan asenteisiin sellaisissa yhteisöissä, joissa lasten (sekä poikien että tyttöjen) ympärileikkaus on ollut tapana.

Ympärileikkaus voi joissain tilanteissa olla lääketieteellisesti perusteltua. Ilman lääketieteellistä syytä ja ilman potilaan pätevää suostumusta on lapsen ympärileikkaus kuitenkin pahoinpitelyyn rinnastettavaa silpomista, jossa kohteelle tuotetaan pysyvä ruumiillinen vamma.

Lapsia on varjeltava. Jos lapsi kuitenkin täysi-ikäisenä on sitä mieltä, että ympärileikkaus on hänen tapauksessaan välttämätöntä, voi hän siinä vaiheessa hakeutua sellaisen lääkärin puheille, joka suostuu poistamaan tervettä kudosta.