Skip to main content

Lausunto hedelmöityshoitolakiin liittyen

Profeministimiehet ry, Helsinki
Tiedote 06.09.2006
Julkaisuvapaa heti

PROFEMINISTIMIEHET VASTUSTAA RAJATTUA HEDELMÖITYSHOITOA

Naisen itsemääräämisoikeus ei voi olla kytköksissä siihen elääkö hän miehen kanssa seksisuhteessa vai ei, eikä miehen rooli vanhempana ole toimia pelkästään sperman tuottajana. Uusi hedelmöityshoitolaki rajatussa muodossa pelkistää vanhemman roolin puhtaasti seksuaaliseen orientoitumiseen ja syrjii kaikkia muita perhemuotoja paitsi sellaista, jossa nainen elää seksisuhteessa miehen kanssa. Hyvän vanhemmuuden mittarina ei voi toimia vanhempien seksuaalinen suuntautuminen.

Hedelmöityshoitolaki rajatussa muodossaan synnyttäisi eriarvoisia perhemalleja ja puitteet syrjiä kaikkia niitä ihmisiä jotka eivät elä lain määrittelemässä malliperheessä - lapset mukaanlukien. Laki ei estä uusien lapsien syntymisen vaan nimenomaan luo eriarvoisen aseman ihmisille riippuen siitä elävätkö he hetero- yksinhuoltaja- tai sateenkaariperheissä. Suomessa huomattava osa lapsista elää jo yksinhuoltaja-, uus- tai sateenkaariperheissä ja hedelmöityshoitolaki rajatussa muodossaan asettaisi nämä kaikki eriarvoiseen valoon.

Jokaisella naisella tulisi halutessaan olla oikeus saada lääketieteellistä apua lapsettomuuteen riippumatta siitä minkälaisessa parisuhteessa hän elää.