Skip to main content

Machofabriken !

Jag lånar ur Män För Jämställdhets senaste medlemsbrev:

Efter en längre periods utvecklingsarbete är det nu i vår äntligen dags för lansering av materialet Machofabriken. Den 15 mars börjar vi sälja materialet Machofabriken, som alltså består av 17 kortfilmer med tillhörande övningar och samtal för grupper, via nätet. Materialets syfte är att synliggöra och ifrågasätta sociala manlighetsnormer som bygger på makt och olikhet i förhållande kvinnlighet, allt med målet att främja jämställdhet och förebygga våld. Machofabriken är avsett i första hand för ungdomsgrupper men fungerar mycket väl också med grupper av vuxna.
Redan nu har vi smygöppnat Machofabrikens hemsida. Där kan du bland annat titta på filmerna samt också ta del av metodmaterialet.

En snabbtitt på materialet verkar spännande. Ett utmärkt material, verkar det, inte bara för att förebygga manlig våldsfixering utan också t.ex som diskussionsunderlag i mansgrupper och som tankeväckare för män som nu överhuvud är intresserade av sin maskulinitet. Rekommenderas !