Skip to main content

Mansforskning i Sverige

Jag lånar här in ett intressant inlägg av på Män för Jämställdhets postlista. Män för Jämställdhet är en svensk organisation som till sina värderingar närmast motsvarar Profeministmännen (Män för Jämställdhet är emellertid en riksomfattande stor organisation). Inlägget är skrivet av Bengt Gripenlöf och ger en bra översikt av den mansforskning som gjorts i Sverige. Alltså:

Intressant läsning i Svenska Dagbladet:
svd.se/opinion/brannpunkt/missa-inte-forskning-som-redan-finns-om-man

Se även vårt pressmeddelande och vår replik på vår hemsida mfj.se.