Skip to main content

MenEngage Norden

Tomas Agnemo, Secretary General of Män för Jämställdhet (Sweden) writes:

Hej!
Ursäkta att jag inte har hört av mig på länge, det har varit mycket en period men nu stundar några lediga veckor.
Jag har reviderat projektplanen och budgeten för MenEngage Norden, se bilaga.
Kanske har ni också sett intervjun i NIKK förra veckan.
Jag föreslår att vi har ett Skypemöte i slutet av januari där vi planerar hur vi ska arbeta med nätverket under 2015. Jag föreslår: Onsdagen den 21 januari, 10.00 CET. Fungerar det?
God Jul och Gott Nytt År!
Tomas

I am going to participate in the Skype meeting. The proposed budget attached.
Opinions ? Ideas, suggestions ?