Skip to main content

Miehen työ 2010 -palkinto miesdokumenttielokuvien ohjaajille

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) palkitsee vuosittain ihmisiä tai tahoja, jotka ovat työllään tai muilla ansioillaan edistäneet sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista erityisesti miehiin tai poikiin liittyen, edistäneet miesten ja poikien emansipaatiota tai purkaneet kapeita sukupuolirooleja. Palkinnolla neuvottelukunta haluaa muistuttaa, että tasa-arvon edistämisestä hyötyvät sekä miehet että naiset.

Tänä vuonna erityisteemana oli kulttuuri ja taiteet. TANE päätti myöntää palkinnon ohjaajille, jotka ovat dokumenttielokuvissaan ansiokkaasti käsitelleet suomalaisia miehiä. Palkinnon saivat ohjaajat Joonas Berghäll ja Mika Hotakainen elokuvasta Miesten vuoro, ohjaaja Visa Koiso-Kanttila elokuvasta Miehen kuva ja ohjaaja Mika
Ronkainen
elokuvasta Freetime Machos.


Miehen työ 2010 -palkinnon saivat Visa Koiso-Kanttila, Mika Hotakainen, Joonas Berghäll ja Mika Ronkainen (ei kuvassa). Palkinnon luovuttivat Miesjaoston pj Kari Uotila sekä TANEn pj Heidi Hautala.

Perusteluinaan palkinnon jakamiselle TANE totesi, että kaikki kolme elokuvaa avartavat osaltaan kuvaa suomalaisista miehistä ja osoittavat, etteivät he ole puhumaan kykenemättömiä tervaskantoja, jotka eivät tunnista emootioitaan. Miesten puhe saattaa olla verkkaista, mutta sen kuuntelemiseen ei tarvita analysoijan taitoja, vaan hiljaisuutta ja ennen kaikkea empaattista läsnäoloa. Elokuvat käsittelevät myös miesten muuttunutta asemaa isinä ja sen tuomia haasteita.

Palkinnot luovutettiin maanantaina 7.6. klo 10.00 Suomen elokuvasäätiön tiloissa. Ennen palkintojen luovutusta ohjelmassa oli paneelikeskustelu johon osallistuivat myös elokuvien ohjaajat.


Paneeliin osallistuivat Irina Krohn, Kari Uotila, Mika Hotakainen, Joonas Berghäll, Visa Koiso-Kanttila ja Heidi Hautala. Paneelin juontajana toimi Miesjaoston sihteeri Arto Jokinen.

Palkinto jaettiin nyt 12. kerran. Tähän mennessä Miehen työ -palkinto on myönnetty muun muassa tunnustuksena tasa-arvotyöstä poliisityössä, merkittävästä isyystutkimuksesta, sukupuolitietoisesta kasvatuksesta koulussa, sukupuolten tasa-arvon edistämisestä teatteritaiteen keinoin, maahanmuuttajamiesten ja -poikien parissa tehdystä tasa-arvotyöstä sekä miesten ja naisten moninaisuuden esiin nostamisesta ja tukemisesta erityisesti seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden alueella.