Skip to main content

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta palkitsee vuosittain ihmisiä tai tahoja, jotka ovat työllään tai muilla ansioillaan edistäneet sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista erityisesti miehiin tai poikiin liittyen, edistäneet miesten ja poikien emansipaatiota tai purkaneet kapeita sukupuolirooleja. Palkinnolla neuvottelukunta haluaa muistuttaa, että tasa-arvon edistämisestä hyötyvät sekä miehet että naiset.

Oman ehdotuksesi Miehen työ -palkinnon saajasta vuodelle 2011 perusteluineen voit lähettää käyttäen tätä kaavaketta.

Ainoastaan perustellut ehdotukset otetaan huomioon. Tunnustuspalkinnon saajan valitsee tasa-arvoasiain neuvottelukunta Miesjaoston ehdotuksen perusteella. Profeministimiehet toimii Miesjaostossa asiantuntijajäsenenä.

Ehdotuksia otetaan vastaan 10.1.2011 saakka.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta on vuodesta 1998 jakanut Miehen työ -palkintoa yhteensä kaksitoista kertaa. Aiempina vuosina Miehen työ -palkinnolla on palkittu miesten ja järjestöjen tekemää tasa-arvotyötä:

2010 Miesdokumenttielokuvien ohjaajille
Ohjaajat Joonas Berghäll ja Mika Hotakainen (Miesten vuoro), Visa Koiso-Kanttila (Miehen kuva), sekä Mika Ronkainen (Freetime Machos).
2009 Sukupuolentutkimuksen pitkäjänteisestä tekemisestä, edistämisestä ja opetuksesta
Jeff Hearn, professori, Hanken Svenska Handelshögskolan, Helsinki.
2008 Tasa-arvotietoinen poliisityö
Mikko Lampikoski, poliisitarkastaja, sisäasiainministeriö, poliisiosasto.
2007 Maahanmuuttajamiesten parissa tehtävä tasa-arvotyö
Hilmi Oral, yhteisötyöntekijä, Ystävyystalo, Oulun seudun Setlementti, Oulu.
2006 Tasa-arvotietoinen ja sukupuolisensitiivinen kasvatustyö alakouluikäisten opetuksessa
Aaro Heikkinen, luokanopettaja, Teppanan koulu, Kajaani.
2005 Uraauurtava isyystutkimus ja pitkäjänteinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen isyyden arvon nostamiseksi
Jouko Huttunen, kasvatustieteen tohtori, Jyväskylän yliopisto.
2004 Tasa-arvon edistäminen ja naisiin kohdistuvan väkivallan esiin nostaminen taiteen keinoin
Reko Lundán, kirjailija.
2003 Miesten ja naisten moninaisuuden esiin nostaminen ja tukeminen erityisesti seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden alueella
Jussi Nissinen, SETA:n pääsihteeri.
2002 Kriittisen miestutkimuksen pitkäjänteinen edistäminen
Arto Jokinen, miestutkija
2001 Suvaitsevaisuuteen ja tasa-arvoon pyrkivän miehen mallin vahvistaminen
Ilkka ja Ville Turkka, Jääsydämet-joukkueen valmentajat.
2000 Aktiivisen isyyden sekä mieskaveritoiminnan tukeminen
Miesaktivistit Hannu Säävälä ja Eero Keinänen sekä CCC Software Professionals Oy.
1998 Miesten harjoittaman väkivallan vastainen työ tai teko
Viisi eri palkittua: Lyömätön linja ry, Jussi-projekti, Mobile-tukiasemat, Pasi Ahola, Timo Mikkilä.