Skip to main content

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta palkitsee vuosittain ihmisiä tai tahoja, jotka ovat työllään tai muilla ansioillaan edistäneet sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista erityisesti miehiin tai poikiin liittyen, edistäneet miesten ja poikien emansipaatiota tai purkanut kapeita sukupuolirooleja. Palkinnolla neuvottelukunta haluaa muistuttaa, että tasa-arvon edistämisestä hyötyvät sekä miehet että naiset.

Miehen työ 2010 –palkinto jaetaan erityisteemasta, joka on kulttuuri ja taiteet. Miehen työ voi olla esimerkiksi kirja, näyttely, näytelmä, sarjakuva, elokuva, biisi, bändi, orkesteri, organisaatio, hanke, teko tai pidempiaikainen työ, joka on edistänyt sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Oman ehdotuksesi Miehen työ -palkinnon saajasta vuodelle 2010 perusteluineen voit lähettää käyttäen tätä kaavaketta.

Ainoastaan perustellut ehdotukset otetaan huomioon. Tunnustuspalkinnon saajan valitsee tasa-arvoasiain neuvottelukunta Miesjaoston ehdotuksen perusteella. Profeministimiehet toimii Miesjaostossa asiantuntijajäsenenä.

Ehdotuksia otetaan vastaan 28.2.2010 saakka.

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta on vuodesta 1998 jakanut Miehen työ -palkintoa yhteensä yksitoista kertaa. Aiempina vuosina Miehen työ -palkinnolla on palkittu miesten ja järjestöjen tekemää tasa-arvotyötä:

2009 Sukupuolentutkimuksen pitkäjänteisestä tekemisestä, edistämisestä ja opetuksesta
Jeff Hearn, professori, Hanken Svenska Handelshögskolan, Helsinki.
2008 Tasa-arvotietoinen poliisityö
Mikko Lampikoski, poliisitarkastaja, sisäasiainministeriö, poliisiosasto.
2007 Maahanmuuttajamiesten parissa tehtävä tasa-arvotyö
Hilmi Oral, yhteisötyöntekijä, Ystävyystalo, Oulun seudun Setlementti, Oulu.
2006 Tasa-arvotietoinen ja sukupuolisensitiivinen kasvatustyö alakouluikäisten opetuksessa
Aaro Heikkinen, luokanopettaja, Teppanan koulu, Kajaani.
2005 Uraauurtava isyystutkimus ja pitkäjänteinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen isyyden arvon nostamiseksi
Jouko Huttunen, kasvatustieteen tohtori, Jyväskylän yliopisto.
2004 Tasa-arvon edistäminen ja naisiin kohdistuvan väkivallan esiin nostaminen taiteen keinoin
Reko Lundán, kirjailija.
2003 Miesten ja naisten moninaisuuden esiin nostaminen ja tukeminen erityisesti seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden alueella
Jussi Nissinen, SETA:n pääsihteeri.
2002 Kriittisen miestutkimuksen pitkäjänteinen edistäminen
Arto Jokinen, miestutkija
2001 Suvaitsevaisuuteen ja tasa-arvoon pyrkivän miehen mallin vahvistaminen
Ilkka ja Ville Turkka, Jääsydämet-joukkueen valmentajat.
2000 Aktiivisen isyyden sekä mieskaveritoiminnan tukeminen
Miesaktivistit Hannu Säävälä ja Eero Keinänen sekä CCC Software Professionals Oy.
1998 Miesten harjoittaman väkivallan vastainen työ tai teko
Viisi eri palkittua: Lyömätön linja ry, Jussi-projekti, Mobile-tukiasemat, Pasi Ahola, Timo Mikkilä.