Skip to main content

Mitä mieltä sukupuolten tasa-arvosta?

Muutaman vuoden välein ilmestyvä Tasa-arvobarometri on siinä mielessä mielenkiintoinen naisten ja miesten sukupuolten tasa-arvoa tarkasteleva julkaisu, että se ei kerro miten asiat ovat vaan miten ne mielletään olevan. Julkaisua lukiessa on mielenkiintoista myös tarkastella miten jotkut asenteet muuttuvat tai ovat muuttumatta vuosien yli. Alla seuraa kooste vuoden 2008 Tasa-arvobarometrista.

Valtaosa kaikista vastaajista on sitä mieltä, että miesten asema yhteiskunnassa on keskimäärin parempi kuin naisten. Naisten mielestä tilanne tosin on synkempi kuin miesten mielestä. Naisista 16% on sitä mieltä, että miesten asema on selvästi parempi ja 68% sitä mieltä, että miesten asema on hiukan parempi kuin naisten. Miehistä vain 6% on sitä mieltä, että he ovat selvästi paremmassa asemassa ja 55% sitä mieltä, että ovat hiukan paremmassa asemassa kuin naiset.

Puolet kaikista vastaajista on sitä mieltä, että tasa-arvo tulee lisääntymään seuraavan kymmenen vuoden aikana. Vajaa puolet on sitä mieltä, että tilanne tulee pysymään ennallaan ja alle kymmenesosa on sitä mieltä, että eriarvoisuus tulee lisääntymään.

Valtaosa vastaajista on sitä mieltä, että yritykset ja talouselämä hyötyisivät, jos johtopaikoilla olisi nykyistä enemmän naisia. Miehiä ajatus naisten johtopaikkojen määrän lisääntymisestä näyttää tosin hiukan ahdistavan koska vain kolmasosa on asiasta täysin samaa mieltä kun taas naisista täysin samaa mieltä asiasta on aika tarkkaan puolet. Aiheesta enemmän täältä.

Kaksi kolmasosaa naisista ja suuri osa miehistä on sitä mieltä, että naisten mahdollisuudet työelämässä eivät ole yhtä hyvät kuin miesten. Miehiä asia ei näytä kovasti vaivaavan koska jopa neljäsosa heistä on täysin sitä mieltä, että naisten mahdollisuudet työelämässä ovat ihan yhtä hyvät kuin miestenkin. Yhdeksän kymmenestä (sekä miehistä että naisista) tosin on sitä mieltä, että työmarkkinajärjestöjen tulisi toimia nykyistä aktiivisemmin naisten ja miesten perusteettomien palkkaerojen poistamiseksi.

Yhdeksän kymmenestä miehestä ja naisesta on sitä mieltä, että miesten tulisi osallistua nykyistä enemmän lastensa hoitoon ja kasvatukseen. Yli puolet miehistä ja naisista on myös sitä mieltä, että työpaikoilla ei kannusteta miehiä riittävästi käyttämään lastenhoitovapaita. Kolme neljäsosaa naisista ja yli puolet miehistä on sitä mieltä, että naisille ei ole lainkaan vaikeaa jäädä hoitovapaalle hoitamaan lasta kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Kuitenkin vain kolmasosa miehistä ja naisista on sitä mieltä, että miehille ei ole lainkaan vaikeaa jäädä täsmälleen samalle hoitovapaalle hoitamaan lasta kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Aiheesta enemmän täältä, täältä ja täältä.

Yli kolme neljäsosaa naisista on sitä mieltä, että lähes alastomien vartaloiden esittämistä ulkomainoksissa tulisi vähentää. Valtaosa puolialastomista ulkomainoksista on suunnattu miehille mutta heitä ei naisten esineellistäminen näytä yhtä paljon vaivaavan. Miehistä vain puolet kun on edes jokseenkin sitä mieltä, että lähes alastomien vartaloiden esittäminen ulkomainoksissa tulisi kieltää. Suhde pysyy melko lailla samana mutta asiasta samaa mieltä olevien määrä on hiukan suurempi kun kysytään ovatko pienille tytöille myytävät vaatteet liian seksikkäitä. Kaksi kolmasosaa miehistä on myös sitä mieltä, että mies voi ostaa seksiä prostituoidulta.

Miehistä kaksi kertaa naisia enemmän ovat sitä mieltä, että heidän kohdallaan tasa-arvo toteutuu työpaikalla erittäin hyvin ja, että sukupuolesta ei ole haittaa nykyisessä työssä. Naispalkansaajien mielestä suurimmat haitat näkyvät palkkauksessa, ammattitaidon arvostuksessa, uralla etenemisessä ja työpaineiden jakautumisessa.

Nuorista naisista joka toinen on kokenut seksuaalistaa häirintää kahden viimeisen vuoden aikana. Lähes joka toisessa tapauksessa seksuaalisesti häiritsevä mies on naiselle tuntematon. Yliolkaista tai vähättelevää käytöstä toisen sukupuolen edustajalta naiset saavat useimmiten kärsiä sukulaisilta. Tällaisia sukulaiskokemuksia oli naisilla jopa kolmasosalla.

Yhteenveto: yhteiskunta mielletään sukupuolten osalta epätasa-arvoiseksi ja nimenomaan niinpäin, että naiset ovat huonommassa asemassa kuin miehet. Siinä on tarpeeksii syytä olla feministi. Tai profeministi. Valtaosa miehistä ja naisista kun on sitä mieltä, että sukupuolten tasa-arvon lisääntymisestä hyötyvät myös miehet.

Lähde: Tasa-arvobarometri 2008. Sosiaali- ja terveysministeriö. Yliopistopainon kirjamyynti.

Kysely: 
Onko tässä jo riittävästi syytä ryhtyä feministiksi tai profeministiksi?