Skip to main content

Mitä mieltä kunnallisvaaliehdokkaat ovat feminismistä?

Pyysimme feministisiä (ja profeministisiä) vuoden 2012 kunnallisvaaliehdokkaita astumaan esiin. Ilmoittautuessaan listalle, ehdokkaille annettiin mahdollisuus kommentoida aihetta. Alla muutama poiminto.


Tasa-arvoinen maailma on kaikille parempi.
--- Amu Urhonen, Vihreät, Tampere

Minulle feminismi on tasa-arvoa maailmassa jossa naiset vieläkin nähdään liian usein toisena sukupuolena.
--- Pauliina Lehtinen, Vihreät, Helsinki

Prinsessat ja merirosvot kasvavat jo hiekkalaatikolla.
--- Kirsikka Moring, Vihreät, Helsinki

Ensimmäisen kerran ilmoitin olevani feministi ala-asteen kuudennella luokalla. Pari vuotta aikaisemmin olin jo ottanut yhteen opettajan kanssa, joka oli sitä mieltä, että tyttöjen ei ole välttämätöntä oppia matematiikkaa, koska se on enemmän poikien juttu.
--- Johanna Nuorteva, Vihreät, Helsinki

Usein termin "feminismi" käytön ongelmana on se, että kaikki mieltävät sen eri lailla kun termin sisältöä ei ole avattu. Minulle "feminismi" ei ole vain naisten asioiden ajamista vaan myös miesten tasa-arvon ja muun tasa-arvon edistämistä.
--- Saara Ilvessalo, Vihreät, Turku

Sekä politiikassa että sosiaalityössä tulisi aina huomioida sukupuolinäkökulma.
--- Petra Malin, Vasemmistoliitto

Aina ja kaikkialla sen, joka on huonommassa asemassa pitää ansaita enemmän, jotta tasa-arvo voisi toteutua. Meidän kansainvälinen politiikkamme painottaa voimakkaasti naisten ja tyttöjen koskemattomuutta, koulutusta ja tasa-arvoista elämää. Sen kaiken pitää toteutua myös omassa maassamme, jokaisessa kunnassa ja työpaikassa.
--- Samuli Vapaasalo, SDP

Feminismi vapauttaa Turun taudista ja hyväveliverkostoista.
--- Jiri Nieminen, Vasemmistoliitto

Yhtäläiset oikeudet kaikille kaikkialla.
--- Aksu Piippo, Vihreät

Liityin 1980-luvun alussa feministien pienryhmään eikä paluuta ollut. Feminismi on aina ollut monimuotoinen liike, ja sen kautta ovat auenneet yksityisen kokemuksen merkitykset. Henkilökohtainen on yhä poliittista.
--- Irma Hirsjärvi, Vasemmistoliitto

Feminismi on ajattelutapa, tapa suhtautua molempiin sukupuoliin luontaista erilaisuutta ja erilaisuuden myötätuomaa rikkautta korostaen.
--- Ruben Mikkonen, SKP

Vihreä feminismi on kaikkien sukupuolten vapautusliike.
--- Mirjami Asikainen, Vihreät

Feministi olen ollut koko ikäni, ja se on minulle yksi tärkeimmistä periaatteistani.
--- Iiris Vesala, Vihreät

Vastustan liiallista ja varsinkin vääränlaista vallankäyttöä. Kannatan monipuolisuutta lähes kaikessa. Voin käyttää sanaa feminismi, mutta mieluummin tarkastelen asioita mahdollisimman puolueettomasti. En väitä, että feminismi [olisi] taantumuksellista, mutta joiltakin osin se voi olla. Yhteiskunta on kuitekin ylipäätään vielä melko taantumuksellinen.
--- Roni Kantola, Piraattipuolue

Feministinä kamppailen kaikkea sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen kohdistuvaa sortoa vastaan!
--- Vesa Korkkula, Vasemmistoliitto

Punavihreä feministikapiainen ei kaavoihin kangistu.
--- Dieter Flemmich, Vasemmistoliitto

Feminismi on tekoja oikeudenmukaisuuden puolesta!
--- Anna Mäkipää, Vasemmistoliitto

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat olleet minulle aina keskeisiä arvoja. Se on feminismiä - että kukaan ei ole vähemmän tai vääränlainen.
--- Jukka Liukkonen, Vasemmistoliitto

Feminismi on minulle esimerkiksi roolirajojen rikkomista. On tärkeää kasvattaa lapset huomaamaan, ettei valintoja ja tekemisiä voi perustella sukupuolella. Jokaisella meillä on sekä feminiinisiä että maskuliinisia piirteitä, ja meillä on oikeus tuoda itsestämme esiin näitä molempia piirteitä juuri niin paljon kuin haluamme (kunhan toimintamme ei vahingoita muita ihmisiä). Roolipaineet ovat ihnottavia: En haluaisi ikinä kuulla lauseita "Kestä kuin mies" tai "Naiset rakastavat shoppailua" tai "Nainen ei saa harppoa/istua hajareisin" tai "Ei se ole mies eikä mikään joka ei käy armeijaa" ja niin edelleen. Haluan sukupuolineutraalin, mutta samalla sukupuolisensitiivisen yhteiskunnan!
--- Riina Simonen, Vasemmistoliitto

Feminismi merkitsee minulle ennen kaikkea tasa-arvoa!
--- Annina Apukka, Vasemmistoliitto

Minulle feminismi tarkoittaa vapautta olla oma itsensä ja kuitenkin samanarvoinen muiden kanssa. Feminismi on myös lupaus muutoksesta ja aktiivisuudesta tasa-arvoisemman yhteiskunnan puolesta. Feminismi on foorumi jossa voi haastaa omia ja muiden ajatuksia sukupuolesta, odotuksista ja rooleista. Oma punaviherfeminismini ajaa naisten asemaa työpaikoilla, miesten asemaa kodissa ja sukupuolivähemmistöjen asemaa yhteiskunnassa.
--- Mia Haglund, Vasemmistoliitto

Olen transsukupuolinen mies ja queer-feministi. Feminismini merkitsee minulle sitä, että haluan purkaa sukupuolten ja seksuaalisuuksien hierarkkista järjestystä elämässäni ja ympäröivässä yhteiskunnassa parhaani mukaan.
--- Sade Toivo Ilmari Kondelin, Vasemmistoliitto

Ett genusperspektiv skall finnas i all planering, och dessutom vill jag att Helsingfors jämställdhetskommitté skall få beslutanderätt. Invandrarkvinnors genusspecifika behov måste även satsas mera på.
--- Andrea Nyberg, RKP/SFP

Haluan tasa-arvoa kaikille, niin miehille ja naisille kuin niille, jotka eivät koe olevansa kumpaakaan.
--- Hanna Sauli, Vihreät

Olen aina ollut tasa-arvon puolustaja. Naisiin kohdistuvat julmuudet ja syrjintä savat minut vihastumaan. Feminismi merkitsee minulle naisten oikeuksien ja vapauden puollustamista.
--- Kirsti Carlenius, Vihreät

Enemmän duunia vähemmän liksaa - naisten todellisuus tänään, mutta ei huomenna. Sinä päätät!
--- Anne Liinamaa, Vihreät

Olen feministi, sillä tasa-arvo hyödyttää kaikkia.
--- Helena Hangaslahti, Vasemmistoliitto

Synnyin feministiksi. Feminismi on itsensä tunnistamista. Eläköön vapaus, sisatuus ja veljeys ja tasa-arvo!
--- Terttu Kuusela, Vihreät

Feminismi on minulle tärkeää, sillä haluan elää oikeudenmukaisessa ja tasa-arvoisessa yhteiskunnassa. Feministejä tarvitaan pitämään meteliä naisten (ja miesten) oikeuksista, ja olenkin ylpeä sanoessani, että olen feministi.
--- Heidi Sanevuori, Vihreät

Feminismiä tarvitaan, koska niin moni väittää sen käyneen tarpeettomaksi tai puhuu jopa liian pitkälle menneestä tasa-arvosta niin kuin yhteiskunta tarvitsisi tietyn määrän epätasa-arvoa toimiakseen.
--- Johanna Kesti, Vihreät

Feminismi merkitsee minulle pyrkimystä nähdä ilmiöiden ja asioiden asenteellisuus ja halua analysoida käyttäytymistämme vanhempina, parisuhteessa ja työmarkkinoilla.
--- Sylvi Soramäki-Karlsson, Vihreät

Tasa-arvon pitäisi olla 2010-luvun Suomessa itsestään selvyys. Koska sukupuoleen kohdistuvaa epätasa-arvoa (niin naisten kuin miestenkin osalta) vielä esiintyy, täytyy meidän tehdä töitä tasa-arvoisemman Suomen ja maailman puolesta.
--- Henna Partanen, Vihreät

Feminismi tarkoittaa minulle älyllistä ajattelua. Yksinkertaisimmillaan se on sitä, että voi todeta, että sukupuoli ei määritä ihmistä. Monimutkaisemmin feminismi on minulle sen tunnistamista, että yhteiskunnassa on eriarvoistavia rakenteita.
--- Vesa Niemi, SDP

Feminismi tarkoittaa minulle ennen kaikkea samapalkkaisuutta, että naisen ja miehen euro on sama.
--- Kirsikka Moring, Vihreät

Olen feministi ja ylpeä siitä!
--- Sari Törmänen, Vihreät


Tätä artikkelia päiviteään aina vaalipäivään saakka. Siihen saakka kannattaa siis aina siloin tällöin käydä lukemassa uusia poimintoja.