Skip to main content

På Miessakits initiativ grundades 27.1.2011 i Miessakits lokaliteter ett centralförbund för mansorganisationer, Miesjärjestöjen keskusliitto - Mansorganisationernas centralförbund. Grundande organisationer var Miessakit, de grönas mansorganisation Vihreä miesliike och Miesten tasa-arvo, en ganska revanschistisk / antifeministisk mansorganisation. Inbjudna var också profeministmännen och mansforskarnas organisation. Miessakit försäkrade oss observatörer att vi är välkomna att ansluta oss any time men jag börjar misstänka att det kanske var klokt trots allt att hålla sig utanför.

Ändamålet sägs vara att främja jämställdhet ur ett mansperspektiv men utan könsspecifika prioriteringar. Detta skall förverkligas bl.a genom att främja mäns och pojkars välbefinnande. Inga genusaspekter här alltså..

För förbundets första styrelse, där två representanter för varje grundande organisation ingår, valdes Matti Rimpelä till ordförande.

Lycka till måste man väl önska. Vi föjer intresserat med hur förbundet främjar mäns och pojkars välbefinnade utan könsmässiga prioriteringar.