Skip to main content

Naiset, miehet ja vanhempainvapaa

Miehen ja naisen suurin ero on siinä, että nainen voi synnyttää lapsia mutta mies ei. Tästä eroavaisuudesta kumpuavat monet sukupuolisen erikoiskohtelun ja sukupuolisen syrjinnään ongelmat. Mies ei voi kantaa, synnyttää tai imettää lasta naisen puolesta mutta kaiken muun lapsen hoitoon liittyvään mies voi oppia siinä missä nainen. Lapsen synnyttyä ja täysipäiväisen imetyksen lakattua ei ole mitään tosiasiallista syytä miksi mies ei voisi jäädä kotiin hoitamaan lasta.

Vuonna 2005 vanhempainrahaa maksettiin 146621 vanhemmalle (Kelan perhe-etuustilasto, 2005). Tässä numerossa on mukana ainoastaan vanhempainpäivärahan saajien lukumäärä, eikä tästä voi päätellä miten monta päivää kukin vanhempi on käyttänyt. Eli, jos mies ottaisi edes yhden päivän vanhempainvapaata siinä missä nainen pitää koko 105 päivän äitiysvapaansa näyttäisi vanhempainrahan mies-nais-tilasto tasapeliä. Tilasto kuitenkin osoittaa, että vanhempainrahan saajista naisia oli kaksi kertaa enemmän kuin miehiä. Koska suurin osa lapsista syntyi kahden vanhemman heteroperheisiin voisi joku tämän tilaston valossa luulla, että joka toinen mies ei välittänyt lapsestaan (tai lapsen äidistä!) sen vertaa, että olisi käyttänyt edes päivän vanhempainvapaata. Siis, vuonna 2005 joka toinen Suomalainen mies ei katsonut asiakseen lunastaa edes yhtä vaivaista vanhempainvapaapäivää!

Jos tämän lisäksi vielä tarkastellaan vanhempainpäivärahojen jakautumista voidaan todeta, että kappalemääräisesti yli 94% oli naisten käyttämiä (rahamääräisesti tosin naisille maksettiin vain 91% korvauksista). Missä miehet? Jos lapset kiinnostavat miehiä näin vähän niin joku voisi kysyä miksi nämä miehet ylipäätään osallistuivat lapsentekoon? Halusivatko he toimia pelkästään sperman luovuttajina?

Tässä maassa ei ole mitään lakiteknistä estettä miksi mies ei voisi jäädä kotiin lapsia hoitamaan. Yleisin argumentti miksi naisen tulisi jäädä kotiin miehen sijaan onkin pelko tulonmenetyksestä (Elina Kaunonen, opinnäytetyö: Isän pitämän vanhempainvapaan vaikutus lapsiperheen talouteen). Suurin osa taloudellista argumenttia käyttävistä eivät kuitenkaan itse ole edes tehneet laskelmia. Perusteellisen laskelman jälkeen käytännön keskimääräiseksi tulonmenetykseksi vuositasolla voi todeta koituvan muutama sata euroa. Jos tämä tallentavan digiboksin hintaluokkaa edustava tulonmenetys on syy olla osallistumatta oman lapsen kehitykseen ja elämän läpi kestävän suhteen perustan luomiseen niin halvalla menee, miehet!

Jotkut miesasiamiehet keskittyvät tuomaan esille miten miehiä syrjitään vanhemmuus- ja eroasioissa. Vääryyksistä he usein syyttävät jotain kuviteltua feminististä salaliittoa. Miesasiamiehille on varmasti tyydyttävää saada syyttää feministejä ties mistä, mutta reaalimaailman numeroiden valossa tilanteesta saa helposti valitettavan karun kuvan eli sen, että miehet keskimäärin eivät ole kiinnostuneita omista lapsistaan. Onko näiden numeroiden valossa vaikea ymmärtää miksi eropäätöksiä tehdään hiukan enemmän naisten hyväksi? Jos miesasiamiehet oikeasti välittäisivät asiastaan ryhtyisivät he markkinoimaan vanhempainvapaita isille ja vaatisivat äitejä palaamaan työelämään.

Feministinä olen ajamassa miehiä kotiin lapsia hoitamaan mutta en pelkästään siksi, että naiset voisivat osallistua työelämään siinä missä miehetkin. Käytännön kokemuksesta voin nimittäin sanoa, että lapsen kanssa vietetty aika on korvaamaton ja soisin, että myös miehet saisivat kokea sen.

Ottakaa miehet ihan oikeesti sitä vanhempainvapaata!