Skip to main content

Naistoimihenkilöt saavat miehiä vähemmän palkkaa

Toimihenkilöunionin työmarkkinatutkimus osoittaa, että miesten ja naisten palkoissa on suuria eroja, kirjoittaa Hufvudstadsbladet 15.07.2009. Yksityisen sektorin naiset saavat samasta työtehtävästä ja työmäärästä noin kymmenen prosenttia vähemmän palkkaa kuin miehet. Palkkaeroja ei tutkimuksen mukaan voida selittää esimerkiksi työajan pituudella tai työntekijöiden koulutuksella, pätevyydellä, tai esimiesasemalla.

Palkkaerot alkavat jo varhaisessa vaiheessa ja kasvavat koko työuran ajan. Eläkeiässä palkkaero on noin 1000 euroa ja koko työuran aikana nainen häviää miehelle noin 150 000 euroa palkkatuloissa.

Syitä palkkaeroon voidaan hakea muun muassa vanhempainvapaasta jota pitävät lähinnä naiset. Vanhempainvapaatahan voi ottaa sekä isä että äiti mutta toistaiseksi isiä näyttää työnteko kiinnostavan vauvaa enemmän. Vuonna 2007 vanhempainrahasta maksettiin 92% naisille (ks Kelan perhe-etuustilasto).