Skip to main content

Om kommunalvalskandidaterna alltså

dvs de som räknas upp på den här sajten som feminister eller profeminister. Det framgår ju inte hur kandidaterna kontaktats eller på vilket språk. Men eftersom inte en enda SFP-kandidat har rymts med trots att jämställdhet ingår i partiets valteser kan man väl utgå från att de antingen inte kontaktats alls eller enbart på finska. SFP har ju vad jag förstår historiskt sett i fråga om jämställdhet varit en föregångare bland politiska partier i vårt land.

En av partiets valteser inför detta val är alltså att "jämställdhet ska vara en genomgående princip i all verksamhet i kommunen".

Och de kandidater som i enlighet med denna valtes vill jobba för jämställdhet finns alltså listade på partiets webbplats.