Skip to main content

PFM Helsingin Sanomien Ryhmäterapiassa

Helsingin Sanomien Ryhmäterapia on keskustelupalsta, jossa asiantuntijat vastaavat lukijoiden kysymyksiin. Ajalla 16.07...29.07 teemana oli sukupuoli ja vastaajana toimi Profeministimiesten edustaja.