Skip to main content

Tahdonvastainen yhdyntä on raiskaus

Sukupuolinen väkivalta voidaan rinnastaa pahoinpitelyyn ja muuhun fyysiseen väkivältaan ainakin siinä mielessä että sen tarkoituksena on synnyttää pelon ilmapiiri jolla sukupuoleen perustuva valtajärjestelmä – yksilötasolla usein miehinen n.k. ’kunnia’ – yritetään ylläpitää.

Profeministimiehet ry uskoo että mies ei geneettisesti ole sen väkivaltaisempi kuin nainen – että miehuutta ei siis aina tarvitse nyrkillä todistaa – ja että miestenkin on parempi elää sellaisessa yhteiskunnassa joka perustuu sukupuoliseen tasa-arvoon kuin sellaisessa jossa oikeuksia ja velvollisuuksia jaetaan sukupuolen mukaan.

Profeministimiesten kerran vuodessa ajama White Ribbon-kampanja haluaa asenteita työstämällä lopettaa miesten naisiin kohdistama fyysinen ja sukupuolinen väkivalta, sanoutumalla nimenomaan miehinä julkisesti irti sen hiljaisesta hyväksymisestä. Vaikeneminen tässä asiassa kun on rikoskumppaniutta.

White Ribbon-kampanjassa tähdennetään että yhteen naiseen kohdistuva lyönti kohdistuu kaikkiin naisiin – ja valitettavasti myös kaikkiin miehiin, jotka leimautuvat väkivaltaisiksi. Sama pätee supuoliseen väkivaltaan; se leimaa kaikkia miehiä raiskaajiksi.

Haluamme määritellä miehen kunnian uudelleen, ei vallan eikä väkivallan vaan kunnioituksen kautta. Eri tai samaa sukupuolta olevien ihmisten välisissä ihmissuhteissa ei väkivallalla tai sen uhkaamisella pitäisi olla sijaa. Kaikki tahdonvastaiset yhdynnät on tulkittava raiskauksiksi.

Bert Bjarland

(Tämän n 2 minuutin Profeministimiesten puheenvuoron esitän Amnesty Internationalin 'Asenne Esiin'-vetoomuksen luovutustilaisuudessa 24.3.2010. 'Asenne Esiin'-kampanjan tavoitteena on nimenomaan saada aikaan rikoslakiin muutos jolla tahdonvastainen yhdyntä voidaan kriminalisoida. Yllä siis perusteluja.)

Tahdonvastaisuus

Nimimerkki 'Pasi' kyselee (laitan sen näin koska se Pasin jäsenettömyyden takia juuttui tämän saitin moderaattorisensuuriin):

Voisitko hieman täsmentää, mitä tarkoitat ilmaisulla "tahdonvastainen"? Onko pyrkimyksenänne määritellä tahdonvastaisuus sukupuoli- ja seksuaalineutraalisti siten, että tahdonvastaisen yhdynnän uhriksi/kohteeksi voi joutua heteronainen, heteromies, homomies tai lesbo?

En ole syvällisemmin analysoinut käsitettä, lainasin sen Amnestyn 'Asenne esiin'-kampanjasta jonka kohteena on seksualinen väkivalta - käytännössä raiskaus - ja joka perustuu Lapin yliopistossa tehtyyn mielipidekyselyyn johon vastasivat yhteensä 1613 henkilöä (948 naista ja 665 miestä). Kysymyksenasettelu tässä kyselyssä on ollut selkeästi että nainen on uhri ja mies tekijä. Tuloksissa on erittäin mielenkiintoisia numeroita, mutta kysymykseesi liittyen keskeisin tulos on että noin puolet vastaajista, sukupuolesta riippumatta, katsoo että nainen on itse vastuussa jos hän ei kieltäydy selkeästi. Se ikäryhmä joka voimakkaimmin haluaa vapauttaa uhrin vastuusta on 36-50-vuotiaat, muut ikäryhmät ovat syyttävämpiä.

Tulkitsen itse tämän niin että riippumatta sukupuolesta niin tahdonvastaisuus edellyttää että tahto on ilmoitettu vastapuolelle selkeästi (verbaalisesti tai fyysisesti). Jos vastapuoli ei ota tätä tahdonilmaisua huomioon, hän toimii (uhrin) tahdon vastaisesti.