Skip to main content

Värnplikt och manlighet

Anders Ahlbäck kommer fredagen 25.3.2011 att vid Åbo Akademis humanistiska fakultet försvara sin doktorsavhandling "Soldiering and the Making of Finnish Manhood: Conscription and Masculinity in Interwar Finland, 1918-1939".

Ett sammandrag på engelska (abstract) av avhandlingen finns på Doria. En .pdf-ikon på själva avhandlingen finns i listan över avhandlingar men går inte att öppna..

PFM har ju varit aktiv på denna 'front', med dels ett ställningstagande (mars 2010), dels en kompletterande text i TaNes seminarierapport om män och jämställdhet (februari 2011).

Där PFM helt enkelt vill att värnplikten ska göras könsneutral, analyserar Ahlbäck samhällets inställning till värnplikten, som från att på 20-talet ha ansetts som förråande förändrats dels mot att betraktas som en 'skola för män', dels som ett försök att militarisera den finländska manligheten.