Skip to main content

Berts blogg

Manlighet som säkerhetsrisk ?

Häromveckan deltog jag i ett seminarium ’Pojkar och män – det glömda könet ?’, arrangerat av inrikesministeriets sekretariat för inre säkerhet. Tanken att män uppenbarligen på sekretariatet anses utgöra en säkerhetsrisk infann sig osökt. Vilket ju med tanke på att finländska män är våldsammast i Norden, om inte i hela Europa, eventuellt t.o.m kunde anses väl motiverat.

Hjälp, kvotera mig !

Det tycks finnas en internationella mansdag, den 19.11 dvs i dag. Hade ingen aning faktiskt. Det var min äldsta dotter som påpekade det på Facebook, till vilket dotter nummer två naturligtvis serverade det klassiska argumentet, är inte typ alla dagar mansdagar ?

Men – snart behövs kanske den internationella mansdagen på riktigt ? I en inte alltför avlägsen framtid är kanske den manliga representationen i riksdag mm beroende av könskvotering ? Männen i riksdagen och statligt styrda organ kommer in som ’kvotmän’ ?

Är prostitution feministiskt ?

På justitieministeriet håller man på att förbereda ett lagförslag som enligt svensk modell skulle kriminalisera sexköpare i allmänhet och inte enbart i de fall där köparen är medveten om att säljaren är ett offer för trafficking. Denna nuvarande lag har ju visat sig vara en total flopp.

Blåslagna män ?

I dag (10.10.2012) fanns det i Helsingin Sanomats insändarspalt ett inlägg från en man som under signaturen 'blåslagen man' beklagade sig över att Amnestys kampanj mot våld i parrelationer enbart tar upp mäns våld mot kvinnor, och kände sig som misshandlad man diskriminerad av kampanjen.

Eftersom jag har varit nära associerad med kampanjen kände jag mig manad att skicka in följande svar till spalten:

Mera män i Amnestys kampanj !

Mansforskning i Sverige

Jag lånar här in ett intressant inlägg av på Män för Jämställdhets postlista. Män för Jämställdhet är en svensk organisation som till sina värderingar närmast motsvarar Profeministmännen (Män för Jämställdhet är emellertid en riksomfattande stor organisation). Inlägget är skrivet av Bengt Gripenlöf och ger en bra översikt av den mansforskning som gjorts i Sverige. Alltså:

Intressant läsning i Svenska Dagbladet:

Årets antivåldskampanj

Årets White Ribbon-kampanj mot våld riktat mot kvinnor kommer igen att samordnas med och integreras i den av kvinnoorganisationerna anordnade Valoa, ei väkivaltaa / Ljus, inte våld-kampanjen, som traditionsenligt ordnas på den internationella dagen mot våld mot kvinnor, den 25. november som i år infaller på en söndag.

Det tema som valts för årets kampanj är det förebyggande arbete som syftar till att minska våldet i parrelationer i synnerhet till den del det går ut över barn.

Om kommunalvalskandidaterna alltså

dvs de som räknas upp på den här sajten som feminister eller profeminister. Det framgår ju inte hur kandidaterna kontaktats eller på vilket språk. Men eftersom inte en enda SFP-kandidat har rymts med trots att jämställdhet ingår i partiets valteser kan man väl utgå från att de antingen inte kontaktats alls eller enbart på finska. SFP har ju vad jag förstår historiskt sett i fråga om jämställdhet varit en föregångare bland politiska partier i vårt land.

Marginalisering

Miessakit arrangerade häromveckan ett miniseminarium om pojkars och unga mäns marginalisering i skolan. Av de tre inledarna var Ritva Jakku-Silvonen den enda som hade nåt vettigt att säga. Hon utgick från att både könsrollerna och förväntningarna på hur barnen ska bete sig i skolan produceras av samhälle och föräldrar och okritiskt anammas av skolan. I stället för att fritt låta barnen utvecklas till individer hjälper skolan alltså till att pressa in barnen i stereotypa könsbaserade roller.

Jämställda fiskgjusar ?

Häromdan fick jag i e-posten en länk till en webbkamera placerad i ett fiskgjusbo nånstans i Estland. Reality TV faktiskt, av bästa sorten; kameran är påkopplad 24/7 och den här tiden på året är det endast några timmar på natten som man inte kan se vad som händer i boet, man känner sig emellanåt faktiskt som en voyeur, en fönstertittare utan fönster ens.

Global Feminist Conspiracy

..stod det på min T-skjorta när jag steg in i studion på yrkeshögskolan Metropolia vid Arabiastranden, där några studerande vid medialinjen Mansdagen till ära skulle göra ett program om mannen, med mig och en representant från Miesten Tasa-arvo. Jag hade ju till helt nyligen inte ens hört talas om nån mansdag - det klassiska argumentet är ju att den internationella kvinnodagen är den 8.3, alla andra dagar är ju männens.

Julkaise syötteitä