Skip to main content

Berts blogg

En orättvis jämförelse med jämställda män

Vår motsvarighet i Sverige, Män för Jämställdhet (MfJ), ska hålla sitt årsmöte inom kort och har lagt ut årsmöteshandlingarna på sin webbplats. Eftersom jag är medlem i MfJ vill jag ju gärna hålla mig ajour med vad våra profeministiska bröder på andra sidan om Bottenviken sysslar med och kollade därför in både verksamhetsberättelsen och –planen.

En skål för det svaga könet

Häromkvällen visade YLE FEM Stefan Jarls dokumentär Underkastelsen. Filmen, som visar hur vi påverkas av den cocktail av industriella kemikalier vi utsätts för dagligen, är i mitt tycke mycket viktigare än Al Gores An Unconvenient Truth som ju fick status som ögonöppnare i fråga om klimatförändringen. Att jag tycker Underkastelsen är så mycket viktigare beror på två saker. Dels kommer kemikalierna att hota mänsklighetens existens mycket snabbare än eventuella klimatförändringar, dels är det mannen som kommer att vara den länk som brister först. Det svaga könet alltså.

Om omskärelse

Jag ska på måndag medverka i en av diverse mansorganisationer anordnad paneldiskussion om omskärelse - av pojkar, har det uttryckligen varit fråga om. Att omskärelse av pojkar mycket litet har att göra med kvinnlig könsstympning, också omskärelse kallad, som är ett mycket radikalare och farligare ingrepp har man i kvinnokretsar nogsamt gjort mig uppmärksam på. Men på måndag gäller det alltså pojkar.

Kön, våld och medling

Senaste – och tyvärr kanske sista – numret av NIKK magasin är i sin helhet ägnat åt temat kön och våld. Att det sannolikt är sista numret beror på att NIKK (Nordisk Institutt for Kunnskap om Kjønn) som verkat som en samnordisk institution sedan 1995, lades ned vid årsskiftet efter beslut av Nordiska Ministerrådet. Efter att länge ha fungerat som den enda institutionella basen för nordiskt samarbete inom genusforskning försköts NIKKs roll på 2000-talet mot att fungera som kunskapscentrum och brobyggare mellan forskning och politik.

Ett hur nytt liv i Thailand ?

FST5 inledde i början av november sin serie Seportaget med ett inslag, ’Ett nytt liv i Thailand’, som har väckt uppståndelse och debatt, i synnerhet på webben. Programmet handlade om åbobon Eric Lockmer som bor hälften av året i Thailand, mest tydligen på grund av den sexindustri som står för 3% av den thailändska ekonomin.

Profeminism farligt för potensen ?

Den 16.11 hade profeministmännen en presentation på Arkadia International Bookshop (AIB), det av Ian Bourgeot på en man hand upprätthållna kulturcentret på Norra Hesperiagatan i Helsingfors. Rubriken var ’Män, våld och feminism’ och språket var det tredje inhemska, dvs engelska.

Gör livet levande – inled en affär !

'Gör livet levande – inled en affär' är det råd otrohetssajten Victoria Milan ger alla gifta och i fast förhållanden levande män och kvinnor 'som i sin relation inte upplever sig som uppskattade och älskade. Som vill träffa någon som förstår dem. Som längtar efter passion och ömhet. Eller som helt enkelt söker spänning i tillvaron'.

Victoria Milan som i Sverige lanserades i oktober 2010 hade efter bara åtta månader passerat 120 000 registrerade medlemmar och hoppas under 2011 passera 200 000-strecket.

Regeringsprogrammets profeministiska aspekter

Åtminstone följande frågor med jämställdhetsaspekter tas upp i regeringsprogrammet och borde alltså understödas och aktivt föras fram av alla profeminister:

I rättstvister rörande omvårdnad om barn vid eller efter skilsmässa ska förlikning understödas. Däremot ska förlikning inte understödas i fall där den ena parten i en relation utsatts för våld av den andra.

Vill kvinnor faktiskt ha grottmän ?

I FSTs program Tredje statsmakten intervjuades lördag 15.10 taxichaufför Lindgren och sen diskuterade två experter varför finlandssvenska elever får sämre PISA-resultat än finskspråkiga. Är det på grund av lärarutbildningen, läromedlen eller .. ? För och emot. Intressant, ja.

Sen förflyttar sig kameran till en bensinmack och fångar in en yngre kille som tankandes sin bil klagar över att den moderna mannen har det svårt; han ska vara duktig på bilar, på elektronik, på en massa praktiska saker och dessutom ska han vara bra i sängen.

Våldtäkt hemma pinsamt ?

Temat för årets ’Ljus – inte våld’–kampanj är sexuellt våld och den slogan som ska stå på de ljus som delas ut till förbipasserande är ’Våldtäkt hemma är också våldtäkt’. Kampanjen arrangeras av det nationella våldsobservatoriet, NYTKIS och Amnesty.

Julkaise syötteitä