Skip to main content

Berts blogg

Om mansförbundets planer

Mansorganisationernas centralförbunds (MJKL) ren nedan kommenterade forum diskuterade man alltså preliminärt hur förbundet målsättning och verksamhetsprogram ska utformas. Jag var alltså närvarande som en lite utomstående och säkert som lite udda upplevd observatör och de anteckningar jag gjorde är nog eventuellt mera personliga än strikt objektiva. Här kommer de anyway.

Medvetna och omedvetna fördomar

För att för egen och profeministmännens del hålla mig a jour med vad det här nya Mansorganisationernas centralförbund (MJKL) tycker och tänker om framtiden och sin egen roll i den så gick jag alltså häromdan upp på deras Mansforum som uttryckligen skulle behandla det nya förbundets målsättning och verksamhetsplan. Förutom mig infann sig elva män och en kvinna och jag var förstås den enda som inte representerade en medlemsorganisation. Jag presenterade mig också som profeministisk observatör och det dög ju bra.

100 år kvinnokraft

Kvinnoorganisationernas centralförbund fyller i oktober 100 år, vilket med pompa och ståt ska firas på Finlandiahuset i Hfors. I programmet medverkar naturligtvis enbart kvinnliga artister och de inbjudna är förstås i första hand kvinnor, män får dock uppenbarligen komma som avec.

Till huvudfesten uppmanas man komma i mörk kostym och till den efterföljande galamiddagen i festdress medförande sina supébiljetter à 140 EUR per person.

25.11 mot våld

Den 25.11, FNs internationella dag för eliminerandet av våld mot kvinnor, infaller i år på en fredag. Dagen till ära arrangeras dels den ren traditionella happeningen Ljus, inte våld på tiotals orter runt om i landet, i Hfors vid Tre smeder, dels ett seminarium Mot en värld utan rädsla i Europasalen vid Malmgatan 16 i Hfors.

Männen 100 år efter

Häromdan fick jag en inbjudan till ett hundraårsjubileum. I slutet av oktober blir det nämligen hundra år sen Kvinnoorganisationernas Centralförbund KOC (Naisjärjestöjen Keskusliitto) grundades. Detta ska nu firas på Finlandiahuset; biljetterna kostar 15 EUR och den stora galamiddagen 140 EUR per pers.

Alltför dyrt för en fattig pensionär. T.o.m för en manlig. Men nu var det inte om detta jag skulle skriva.

Skilsmässa a là Laasanen ?

I Singapore hände det sig häromdan - rapporterar Straits Times - vid ett skilsmässomål att domaren, när mannens understöd till sin exhustru skulle fastställas, undrade hur attraktiv exhustrun var. Han ansåg nämligen att underhållet skulle anpassas efter kvinnans chanser att gifta om sig. Han ansåg också att frågan om exhustruns attraktivitet inte alls var osaklig.

Värnplikt och manlighet

Anders Ahlbäck kommer fredagen 25.3.2011 att vid Åbo Akademis humanistiska fakultet försvara sin doktorsavhandling "Soldiering and the Making of Finnish Manhood: Conscription and Masculinity in Interwar Finland, 1918-1939".

Ett sammandrag på engelska (abstract) av avhandlingen finns på Doria. En .pdf-ikon på själva avhandlingen finns i listan över avhandlingar men går inte att öppna..

Machofabriken !

Jag lånar ur Män För Jämställdhets senaste medlemsbrev:

Vaginamonologer !

Årets uppsättning av Vaginamonologerna kommer att uppföras av ett säkerligen sprudlande gäng kvinnor på Koko-teatern måndag 14.2 kl 17.30.

MJKL / MOCF

På Miessakits initiativ grundades 27.1.2011 i Miessakits lokaliteter ett centralförbund för mansorganisationer, Miesjärjestöjen keskusliitto - Mansorganisationernas centralförbund. Grundande organisationer var Miessakit, de grönas mansorganisation Vihreä miesliike och Miesten tasa-arvo, en ganska revanschistisk / antifeministisk mansorganisation. Inbjudna var också profeministmännen och mansforskarnas organisation. Miessakit försäkrade oss observatörer att vi är välkomna att ansluta oss any time men jag börjar misstänka att det kanske var klokt trots allt att hålla sig utanför.

Julkaise syötteitä