Skip to main content

Artikkeleita ja julkaisuja

Secrets and Lies: Responding to attacks on domestic violence campaigns

Dr Michael Flood


Introduction
Contemporary campaigns and programs addressing men’s violence against women are under sustained attack. They are subject to repeated, hostile criticism by anti-feminist men and men’s networks. Any organisation which publicly addresses violence against women finds itself under a barrage of e-mails and letters, while any forum which sympathetically addresses the issue is swamped by hostile responses.

“Domestic violence” and the “gender (a)symmetry” question

Every few years, and despite evidence to the contrary, there are claims of gender symmetry in domestic violence (that women are just as violent to men, as men to women). These claims have appeared in many countries, including in Finland in recent years. They largely draw upon the simple quantification of certain acts of assault. However, seen in an international perspective, these claims are less convincing.

"Perheväkivalta" ja kysymys "sukupuolten (a)symmetriasta"

Aina muutaman vuoden välein, ja vastoin todisteita, esitetään väitteitä lähisuhdeväkivallan symmetriasta (eli, että naiset ovat yhtä väkivaltaisia miehiä kohtaan kuin miehet naisia). Näitä väitteitä on ilmaantunut monissa maissa, myös Suomessa, viime vuosina. Ne perustuvat paljolti yksinkertaiseen pahoinpitelytekojen kvantifiointiin. Kansainvälisessä perspektiivissä nämä väitteet kuitenkin ovat vähemmän vakuuttavia.

Julkaise syötteitä