Skip to main content

Lausunnot ja kannanotot

Kannanotto lähisuhde- ja perheväkivallan sovitteluun

Profeministimiehet ry, Helsinki
Tiedote 23.03.2012
Julkaisuvapaa heti

LÄHISUHDEVÄKIVALTA EI OLE VUOROVAIKUTUSONGELMA

Parhaillaan käsittelyssä oleva hallituksen tasa-arvo-ohjelma sisältää maininnan sovittelun rajoittamisesta lähisuhdeväkivallan yhteydessä. Profeministimiehet ry:n kanta asiassa on, että sovittelu soveltuu erityisen huonosti lähisuhdeväkivaltaan seuraavista syistä:

Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma tarvitsee riittävän rahoituksen

Järjestöjen yhteinen julkilausuma
Tiedote 29.9.2010
Tiedotusvälineille / Julkaisuvapaa heti

JÄRJESTÖT: NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN VÄHENTÄMISEN OHJELMA TARVITSEE RIITTÄVÄN RAHOITUKSEN

Kannanotto sukupuoleen perustuvasta asevelvollisuudesta

Profeministimiehet ry, Helsinki
Tiedote 04.03.2010
Julkaisuvapaa heti

PROFEMINISTIMIEHET VAATII MAANPUOLUSTUKSEN NYKYAIKAISTAMISTA

Perhevapaajärjestelmän kokonaisuudistus

Profeministimiehet ry, Helsinki
Tiedote 14.09.2009
Julkaisuvapaa heti

PROFEMINISTIMIEHET EHDOTTAA PERHEVAPAAJÄRJESTELMÄN KOKONAISUUDISTUSTA

Lasten ympärileikkaus

Profeministimiehet ry, Helsinki
Tiedote 10.08.2008
Julkaisuvapaa heti

PROFEMINISTIMIEHET VASTUSTAA LAPSEN RITUAALISTA SILPOMISTA

Sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut lakiehdotuksen, jonka mukaan ympärileikkaus olisi hyväksyttävää silloin, kun sen tekee lääkäri vanhempien toiveesta ja lapsen suostumuksella. Tämäntapainen rituaalinen silpominen tehdään yleensä iässä, jossa lapsi on liian pieni ottamaan kantaa. Lakiehdotus tarkoittaa siis käytännössä sitä, että vanhemmat saisivat päättää asian lapsen puolesta.

Hoitoalan palkkojen nostaminen

Profeministimiehet ry, Helsinki
Tiedote 14.11.2007
Julkaisuvapaa heti

PROFEMINISTIMIEHET TUKEE TEHYÄ

Profeministimiehet tukee Tehyn työtaistelua hoitohenkilöstön palkkatason nostamiseksi. Terveydenhoitoalan palkoissa ei ole kyse vain työvoimapoliittisesta, vaan myös sukupuolipoliittisesta asiasta, siitä, arvostaako yhteiskunta hoivatyötä ja naisten tekemää työtä yleensä.

Sukupuolineutraali kielenkäyttö

Profeministimiehet ry, Helsinki
Tiedote 24.10.2007
Julkaisuvapaa heti

EROON SEKSISTISESTÄ KIELESTÄ

Suomen kielen lautakunta on laatinut kannanoton sukupuolineutraalin kielenkäytön edistämiseksi. Profeministimiehet yhdessä Naisasialiitto Unionin kanssa tukevat kannanottoa.

Naisasialiitto Unioni ja Profeministimiehet iloitsevat siitä, että suomen kielen lautakunta päätti suosittaa sukupuolen suhteen neutraalimpaan kieleen siirtymistä.

"Kännissä olet ääliö" -kampanja

Profeministimiehet ry, Helsinki
Tiedote 31.08.2007
Julkaisuvapaa heti

PALAUTEKIRJE PANIMOTEOLLISUUDEN "KÄNNISSÄ OLET ÄÄLIÖ" -KAMPANJAAN

Naiset ja pappisvirka Suomen evangelis-luterilaisessa kirkossa

Profeministimiehet ry, Helsinki
Tiedote 08.04.2007
Julkaisuvapaa heti

MITÄ JEESUS OLISI TEHNYT?

Kirkossa esiintyvä, sukupuolen perusteella tapahtuva syrjintä on vallitsevien lakien ja yhteiskunnallisen moraalin vastaista. Naispapeilla tulisi olla oikeus harjoittaa ammattiaan vapaasti, ja sukupuoliseen syrjintään syyllistyviä henkilöitä tulisi ojentaa.

Lausunto hedelmöityshoitolakiin liittyen

Profeministimiehet ry, Helsinki
Tiedote 06.09.2006
Julkaisuvapaa heti

PROFEMINISTIMIEHET VASTUSTAA RAJATTUA HEDELMÖITYSHOITOA

Julkaise syötteitä