Skip to main content

Tiedotteita

Hiljainen mielenosoitus rakenteellista epätasa-arvoa ja väkivaltaa vastaan

Miehet!! Ottakaa kantaa Lasipalatsin edessä 8.4.00 klo 13.00

HILJAINEN MIELENOSOITUS RAKENTEELLISTA EPÄTASA-ARVOA JA VÄKIVALTAA VASTAAN

Miehet yhä vähät välittävät rakenteellisesta epätasa-arvosta ja väkivallasta naisia kohtaan. Muissa asioissa miehet kyllä pitävät ääntä. Tänään miehet ovat hiljaa kyseenalaistaakseen oman etuoikeutetun asemansa. Hiljenemisemme tuo esiin valtamme puheessa ja teoissa ja pyrkii heikentämään sitä.

Miehet osoittavat mieltään seisomalla hiljaa puolen tunnin ajan Lasipalatsin edessä Cafe Lasipalatsin kohdalla 8.4.00. Kello 13.00.

PROFEMINISTIMIEHET

Hiljainen mielenosoitus miesten naisiin kohdistamaa väkivaltaa vastaan

Miehet!! Ottakaa kantaa Kiasman edessä 22.01.00 klo 13.00

HILJAINEN MIELENOSOITUS MIESTEN NAISIIN KOHDISTAMAA VÄKIVALTAA VASTAAN

Miehet vaikenevat yhä miesten naisiin kohdistamasta väkivallasta. Muissa asioissa miehet kyllä pitävät ääntä. Tänään miehet ovat hiljaa - nimenomaan kiinnittääkseen huomion tähän väkivaltaan.

Hiljenemisemme tuo esiin miesten vallan puheessa ja teoissa ja pyrkii heikentämään sitä.

Miehet osoittavat mieltään seisomalla hiljaa puolen tunnin ajan Kiasman edessä Mannerheiminukiolla 22.01.00. Kello 13.00.

Hans/Jarmo/Jeff/Ville
PROFEMINISTIMIEHET

Julkaise syötteitä