Skip to main content

Liittyykö profeminismi miesliikkeisiin?

Tämä on vaikea kysymys vastattavaksi, koska termiä 'miesliike' on käytetty monilla eri tavoilla. Jotkut miesliikkeet ovat hyvin vakiintuneita ryhmiä, jotka kannattavat feminismiä ja naisliikkettä. Toiset kuitenkin ovat taantumuksellisia liikkeitä. Täten termi 'miesliike' jää monitulkintaiseksi ja voi olla poliittisesti vaarallinen.