Skip to main content

Mihin profeminismiä tarvitaan Suomessa?

Vaikka monet naiset ovat menestyneet Suomessa hyvin julkisella kentällä, on kuitenkin monia asioita, joissa miehet ovat hallitseva sukupuoli. Tämä näkyy muun muassa sukupuolten palkkaerojen säilymisenä ja kasvuna, jäykkänä ammattien sukupuolijakona, naisten kotityötaakkana, miesten naisiin kohdistamassa väkivallassa sekä laajana kulttuurisena eriarvoisuutena. Emme hyväksy yleistä näkemystä siitä, että elämme tasa-arvoisessa yhteiskunnassa. Katsomme eteenpäin aikaan, jolloin ihmiset eivät ole miesten sukupuolittuneen vallan alla. Siirtämällä itsemme marginaaliin toivomme saattavamme sukupuolisorron huomion keskipisteeksi.