Skip to main content

Mikä on Profeministimiehet?

Profeministimiehet on miesryhmä, joka on muodostunut Helsingissä vuonna 1999. Järjestömme rekisteröityi vuonna 2005.

Yhdistyksen tarkoituksena on:

  • Edistää profeminismiä. Profeminismi tarkoittaa miesten aktiivista tukea ja solidaarisuutta feministisille ponnistuksille. Se tarkoittaa myös itseensä menemistä ja on monelle pikemminkin jatkuva prosessi kuin pelkästään vakaumus. Profeminismi kyseenalaistaa mieheyttä hallitsevana ja hegemonisena sukupuolena ja vaatii mieheyden uudelleenajattelemista ja purkamista
  • Tukea feminististä asiaa. Feminismi merkitsee eri ihmisille eri asioita ja näin on olemassa paitsi erilaisia feminismin muotoja myös eri profeminismin muotoja. Yhteistä meille profeministeille on kuitenkin kuunnella feminismejä ja naisia
  • Edistää sukupuolten tasa-arvoa
  • Edistää homojen, lesbojen, biseksuaalien ja transseksuaalien tasa-arvopyrkimyksiä
  • Vastustaa rakenteellista epätasa-arvoa ja heteronormatiivisuutta. Heteronormatiivisuus tarkoittaa oletusta kahdesta tiukasti määritellystä luonnollisesta sukupuolesta, joka otetaan havainnon lähtökohdaksi. Se tarkoittaa myös oletusta, jonka mukaan heteroseksuaalinen suuntaus on normi

Haluamme antaa miehille ajattelemisen aihetta, haluamme murtaa sukupuolirooleja ja haluamme synnyttää julkista keskustelua tasa-arvosta ja feminismistä. Feminismillä on tässä maassa kova stigma ja haluamme pestä turhat ennakkoluulot ja vallitsevat harhakäsitykset sanasta pois.

Olemme kampanjoineet kadulla, ja olemme useasti esiintyneet lehdissä ja radiossa. Joka vuosi toteutamme White Ribbon –kampanjaa, jossa jaamme miehille lentolehtisiä ja valkoisia pinssejä. Valkoinen pinssi kannetaan osoituksena siitä, että ei käytä, ei hyväksy eikä vaikene naisiin kohdistuvasta väkivallasta.

Muuten pyrimme kampanjoinnissa välttämään käyttämästä miehistä valta-asemaa. Hiljattain meitä esimerkiksi pyydettiin mukaan television keskusteluohjelmaan jonka teemana oli naiset ja valta. Vastasimme, että aihe on mielenkiintoinen mutta näkisimme mielellämme yhteiskunnan jossa naiset ovat täysin päteviä keskustelemaan vallasta ilman miehistä esiliinaa.

Jäsenkuntamme on värikäs ja monikielinen.

Tällä hetkellä Profeministimiehet toimii asiantuntijajäsenenä Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan Miesjaostossa sekä Amnestyn Joku raja! -työvaliokunnassa.