Skip to main content

Miksette ole vain feministimiehiä?

Tämä kysymys nousi pintaan ensi kerran 1960-luvulla, kun toisen aallon feminismi tahtoi korostaa naisten omaa toimijuutta ja oikeutta ottaa roolia yhteiskunnassa subjekteina. Tämän näkökulman mukaan "miehet feministeinä" on ongelmallinen sanapari paitsi siksi, että miehet eivät ole naisten tapaan itse kokeneet sortoa, myös siksi, että naisten itsensä yhteiskunnallinen toimijuus on keskeisin tapa taistella tätä sortoa vastaan. Mies ei siis tässä ajattelussa voi olla ainakaan yhtä hyvä feministi kuin nainen.

Tämä argumentti ei kuitenkaan välttämättä päde Profeministimiehiin. Vaikka pfm onkin tasa-arvoliike ja feministinen liike, se ei ole naisasialiike.

Miksi sitten Profeministimiehet? Nimen valinnassa yksi tekijä on ollut inklusiivisuus. Moni yhdistyksen jäsen pitää itseään "ihan vaan feministeinä". "Profeministi" on kuitenkin käsitteenä kaikkea sitä mitä "feministikin": henkilö, joka tuntee feministisen analyysin tasa-arvosta ja kannattaa sitä. Sen lisäksi se sisällyttää itseensä myös henkilöt, jotka täyttävät edellä olevan määritelmän, mutta eivät syystä tai toisesta kutsu itseään feministeiksi. Näinkin ajattelevien miesten paikka on kuitenkin Profeministimiehet-nimisessä järjestössä, ja jollei tämä se järjestö olisi, sellainen pitäisi erikseen keksiä.

Profeministimiesten toiminnan yhtenä osa-alueena on miesasiatoiminta. Vaikka pfm:n aate onkin gender-neutraali, sen toimijat ovat miehiä ja sen kannanotot tarkastelevat usein sukupuolta ja tasa-arvoa miesnäkökulmasta. Siksi sen nimen täytyy puhtaasti käytännön syistä olla hieman tarkempi kuin vain "Feministihenkilöt" tai "Feministit", ja näitä asioita pohtivien piirissä "profeministimies" on yleisesti tunnettu käsite; tämä on siis eräänlainen historiallinen syy.

Voidaan ajatella, että Profeministimiehet voisi ihan hyvin olla nimeltään myös Feministimiehet. Nykyisen nimen valintaan ei kuitenkaan sisälly mitään normatiivista latausta sen suhteen, että jäseninä olevien miesten feminismiä olisi jotenkin rajoitettu.

Nimikysymyksiä tärkeämpää on kuitenkin sisällöllinen toiminta ja se, että työ todellisen tasa-arvon yhteiskunnan puolesta jatkuu.