Skip to main content

Mitä on naisasia ja naistutkimus?

Naisasia on feministisestä näkökulmasta vanhentunut tai ainakin rajoittunut käsite. Akateeminen oppiaine nimeltä naistutkimus onkin viime aikoina muuttanut nimeään sukupuolentutkimukseksi, tunnustaen, että sen tulokset vaativat toimenpiteitä yhtäläisesti sekä miehiltä että naisilta. Oppiaineen sisältö ei nimenvaihdoksen myötä kuitenkaan ole muuttunut; se on tieteidenvälinen ja monitieteinen tutkimusala, jolla pyritään tuottamaan uutta tietoa sukupuolten välisistä suhteista, naisten elämästä ja asemasta sekä sukupuolen merkityksestä historiaa, kulttuuria ja yhteiskuntaa jäsentävänä tekijänä. Alalla harjoitetaan ja opetetaan myös mies-, tasa-arvo- ja queertutkimusta.