Skip to main content

Mitä on profeminismi?

Profeminismi tarkoittaa miesten aktiivista tukea ja solidaarisuutta feministisille ponnistuksille. Aivan kuten on useita feminismejä, on myös useita profeminismin muotoja. Kaikkia näkökulmia yhdistää kuitenkin vakaumus kuunnella feminismejä ja naisia. Kuuntelun kautta pyrimme ajattelemaan uudelleen ja purkamaan mieheyttä hallitsevana ja hegemonisena sukupuolena. Tämä sisältää aktiivista itsen ja muiden miesten muuttamisen - henkilökohtaisesti, poliittisesti, kotona, töissä, mediassa, erilaisten kampanjoiden avulla ja lain edessä. Esimerkkejä miesten toiminnan ja vallan muodoista, jotka kaipaavat muuttamista ovat väkivalta, seksuaalinen häirintä, sukupuolisyrjintä, seksismi ja patriarkaattinen valta ylipäätänsä.