Skip to main content

Mitä on tasa-arvo?

Tasa-arvo on yleinen yhteiskunnallinen ideaali, joka vaatii ihmisten kunnioittamista yksilöinä ja heidän mahdollisuuksiensa, vapauksiensa, elintasonsa (ja niin edelleen...) yhdenvertaista takaamista. Se on yksi Ranskan vallankumouksen kolmesta perusarvosta yhdessä vapauden ja "veljeyden" (jolle modernimpi, sukupuolineutraali käännös voisi olla vaikkapa solidaarisuus) kanssa ja siten liberaalin länsimaisen demokratian peruspilari. Sukupuolten välinen tasa-arvo on yksi tällaisen tasa-arvon erityistapaus, jota todellisessa demokratiassa tulee edistää.