Skip to main content

Onko profeminismi organisoitu liike?

Ei ole olemassa organisoitua profeminististä liikettä. Profeminismi on ennemminkin monitahoinen liike tai verkosto. Koska tämä on miesten liike täytyy meidän varoa toimimasta hierarkisesti tai totalitaristisesti. Toinen vaara, joka koskee tällaista liikettä on, että se voi hyvin helposti jättää varjoonsa feminismin ja naisten liikkeet.