Skip to main content

Ovatko profeministit miesvastaisia?

Eivät! Profeminismi ei ole miesvastaisuutta. Itse asiassa uskomme, että profeminismi voi auttaa miehiä elämään tyydyttävämpää elämää. Miesten ei kuitenkaan tulisi turvautua tekosyihin, sukupuolittuneiden kysymysten edessä. Vaikka jotkut miehet kärsisivätkin joissain muodoissa miesten ylivallasta, he kuitenkin myös hyötyvät hegemonisen maskuliinisuuden hedelmistä. Profeminismi edellyttää tietoisuutta omasta asemastaan miehenä ja suhteessa muihin miehiin. Tämä voi olla hyvinkin vaikeaa.